Maląg: Polska przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej powiedziała w Telewizji Trwam, że w jej resorcie niebawem zaczną się prace nad wypowiedzeniem Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej potocznie Konwencją Stambulską.
Zobacz wideo

- Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone - powiedziała Maląg. Dopytywana przez dziennikarza, uściśliła, że ministerstwo "przygotowuje się przede wszystkim do wypowiedzenia" konwencji.

Minister oświadczyła, że czeka obecnie na propozycje od MS i MSZ, a następnie zamierza przedstawić plan na posiedzeniu Rady Ministrów, a finalnie złożyć projekt ustawy do Sejmu. 

Konwencja Stambulska

Polska podpisała przygotowaną przez Radę Europy Konwencję Stambulską w grudniu 2012 r., a ratyfikowała - w 2015 r. Celem autorów dokumentu było stworzenie ram dla regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej na szczeblu europejskim oraz efektywne wdrożenie ich w państwach, które ratyfikowały konwencję.

Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. W dokumencie podkreślono również, że przemoc nie może być usprawiedliwiana tradycją ani religią

W Polsce od początku budziła ona kontrowersje. Jej przeciwnicy twierdzili, że jest niezgodna z konstytucją, stanowi zagrożenie dla polskiej tradycji i rodziny oraz ogranicza prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi poglądami.

- Pod pretekstem walki z poważnymi problemami tak naprawdę dąży się do tego, żeby narzucić wszystkim państwom ideologię gender - oceniła zastępczyni pełnomocnika komitetu i dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris Karolina Pawłowska. Oprócz Ordo Iuris, do wypowiedzenia konwencji nawoływali m.in. Krzysztof Bosak i Marek Jurek.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM