Błażej Kmieciak przewodniczącym komisji ds. pedofilii. Lewica wypomina mu pracę dla Ordo Iuris

Dr hab. Błażej Kmieciak został wybrany na przewodniczącego państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Posłowie opozycji krytykują taki wybór, przypominają, że współpracował z Ordo Iuris.
Zobacz wideo

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. Ślubowanie członkowie komisji złożyli dziś (piątek 24 lipca) w Sejmie.

W skład komisji wchodzi siedmioro członków. Swoich przedstawicieli do niej powołali: Sejm - Barbarę Chrobak, Hannę Elżanowską i Andrzeja Nowarskiego; Senat - Agnieszkę Rękas; prezydent - Justynę Kotowską; premier - Elżbietę Malicką i rzecznik praw dziecka - Błażeja Kmieciaka.

Przewodniczącego komisji Sejm wybiera spośród jej członków zwykłą większością głosów. W piątek na to stanowisko wybrał Błażeja Kmieciaka. Za jego kandydaturą głosowało 244 posłów, 173 było przeciw, a 34 wstrzymało się od głosu.

Kim jest Błażej Kmieciak?

Błażej Kmieciak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Ma uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. 

Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem rzecznika praw pacjenta do spraw bioetycznych, a także członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością - niedowidzącą.

Opozycja oburzona

Wybór Kmieciaka krytykują przede wszystkim posłowie Lewicy. Zarzucają mu, że współpracował w przeszłości z fundacją Ordo Iuris. To organizacja konserwatywnych katolickich prawników. To Ordo Iuris stoi między innymi za propozycją ustawy bezwzględnie karzącej za aborcję, nawet za poronienia. 

"Błażej Kmieciak z ultrakonserwatywnej fundamentalistycznej organizacji chrześcijańskiej Ordo Iuris (...) właśnie został wybrany przewodniczącym Komisji ds. Pedofilii. Ta komisja to farsa za duże pieniądze i kpina z ofiar pedofilii" - napisała na Twitterze posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. 

"Zaprzysięgamy członków komisji ds. zwalczania pedofilii. Na czele współpracownik Ordo Iuris. Peany na jego cześć pieje Krzysztof Bosak, prywatnie mąż pani z Ordo Iuris. Jeśli tam ma wyglądać ściganie zbrodni wobec dzieci w tym kraju, to nie dziwię się, że ilość urodzeń tak spada" - dodała inna posłanka Hanna Gill-Piątek. 

Sam Kmieciak pisał jeszcze 19 maja, że "nie współpracuje z Ordo Iuris od dłuższego czasu". 

Początkowo przepisy przewidywały, że pierwszy raport komisji ds. pedofilii będzie opracowany w ciągu roku od daty wejścia w życie ustawy, a więc do września 2020 r. Jednak członkowie komisji ślubowanie przed Sejmem złożyli dopiero 10 miesięcy po tym, jak Sejm uchwalił ustawę, więc termin przygotowania pierwszego raportu przesunięto. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pierwszy raport komisja opracowuje i udostępnia w ciągu roku od powołania jej członków.

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM