Ministerstwo prawiedliwo軼i z這篡這 wniosek o wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej

Ministerstwo Sprawiedliwo軼i skierowa這 w poniedzia貫k do resortu rodziny wniosek o podj璚ie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej - poinformowa szef tego resortu Zbigniew Ziobro.
Zobacz wideo

Wniosek w tej sprawie zosta przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej, kt鏎e posiada kompetencje do przygotowania wniosku o wypowiedzenie spornej umowy. Z這瞠nie wniosku o wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej nazywanej stambulsk Ziobro zapowiedzia w sobot.

- Dzisiaj z這篡貫m formalny wniosek do minister rodziny, pracy i polityki spo貫cznej - kt鏎ej to resort jest kompetentny do zainicjowania formalnego procesu zwi您anego z wypowiedzeniem tej konwencji - o podj璚ie dzia豉 w tym wzgl璠zie - poinformowa minister sprawiedliwo軼i podczas poniedzia趾owej konferencji. Jak podkre郵i, jest to pismo oficjalne, formalne z這穎ne przez niego jako ministra sprawiedliwo軼i.

Ziobro uzasadniaj帷 t decyzj, argumentowa, 瞠 w konwencji znajduj si zapisy "o charakterze ideologicznym", z kt鏎ymi jego resort si nie zgadza. Zdaniem ministra sprawiedliwo軼i w dokumencie nie ma 瘸dnych rozwi您a w zakresie ochrony kobiet przed przemoc, kt鏎ych Polska by nie spe軟ia豉, a w niekt鏎ych obszarach polskie standardy s wy窺ze ni te przewidziane przez konwencj.

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chroni kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, 瞠 istnieje zwi您ek przemocy z nier闚nym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacj sprawiaj, 瞠 przeciwdzia豉nie przemocy jest skuteczniejsze. Polska podpisa豉 konwencj w grudniu 2012 r., a ratyfikowa豉 - w 2015 r.

- Co bardzo ciekawe i znamienne, w tej konwencji nie przeczytacie pa雟two, 瞠 powodem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest na przyk豉d alkohol, nie przeczytacie, 瞠 problemem s narkotyki, dopalacze. (...) Natomiast definicja przyczyn problemu jest pokazana przez pryzmat krytyki porz康ku rzeczy, kt鏎y wi捫e si z tradycyjnym pojmowaniem rodziny, ma鹵e雟twa, religii - m闚i Ziobro.

Jak powiedzia w ramach programowych rz康z帷ej koalicji Zjednoczonej Prawicy przyj皻ych w 2015 r. "by zapis, 瞠 nasz rz康 skutecznie doprowadzi do wypowiedzenia konwencji stambulskiej". "Kwesti otwart by這 ustalenie czasu, kiedy to ma nast徙i. Natomiast nie ma ju czasu na dalsze czekanie" - m闚i minister sprawiedliwo軼i. Jak doda "w naszej ocenie, jako Solidarnej Polski, nie ma 瘸dnych obiektywnych powod闚, kt鏎e kaza造by nam zwleka z realizacj zobowi您a".

Wiceminister sprawiedliwo軼i Marcin Romanowski przekonywa za, 瞠 tzw. konwencja stambulska "w wielu miejscach jest nie tylko sprzeczna z systemem warto軼i polskiego systemu prawnego, ale i wprost sprzeczna z podstawowymi prawami, jak prawo rodzic闚 do wychowania zgodnie z w豉snymi przekonaniami czy wychowania religijnego i moralnego oraz zasad neutralno軼i 鈍iatopogl康owej pa雟twa".

Podkre郵i, 瞠 Polska "nie jest sama" i podobne w徠pliwo軼i co do konwencji stambulskiej ma wiele kraj闚 z naszego regionu. Nie wszystkie kraje UE ratyfikowa造 konwencj. Nie zrobi造 tego: Bu貪aria, Czechy, W璕ry, υtwa, Litwa i S這wacja oraz nienale膨ca ju do wsp鏊noty Wielka Brytania, a tak瞠 Ukraina, Mo責awia i Armenia.

Zdaniem wiceministra konwencja nigdy nie powinna by przez Polsk ratyfikowana. - Ten b陰d zosta pope軟iony; to by豉 pochopna ratyfikacja i wprowadzili鄉y do naszego systemu lewicowego, genderowego konia troja雟kiego i najwy窺zy czas, by t konwencj wypowiedzie, realizuj帷 nasze zobowi您ania w stosunku do Polak闚, podkre郵aj帷 tak瞠 nasze relacje z innymi krajami regionu" - o鈍iadczy Romanowski.

Jak m闚i Romanowski odnosz帷 si do zastrze瞠 MS - art. 3 konwencji wprowadza poj璚ie "p販i spo貫czno-kulturowej", a art. 6 m闚i o obowi您ku "uwzgl璠nienia perspektywy p販i spo貫czno-kulturowej we wdra瘸niu i ocenie wp造wu zapis闚 konwencji". - Najwa積iejsze przepisy, kt鏎e kwestionujemy, to art 12 i 14. Art. 12 zobowi您uje do promowania zmian spo貫cznych i kulturowych wzorc闚 zachowa (...) w celu wykorzeniania zwyczaj闚 i tradycji opartych na stereotypowych rolach m篹czyzn i kobiet, a art. 14 wprowadza (...) obowi您ek realizowania edukacji szkolnej i pozaszkolnej opartej na promowaniu wbrew woli rodzic闚 nieformalnych i niestereotypowych r鏊 spo貫czno-kulturowych - argumentowa wiceminister.

Jak przypomnia, Polska do tej konwencji z這篡豉 wprawdzie "o鈍iadczenie interpretacyjne", zgodnie z kt鏎ym postanowienia konwencji maj by interpretowane zgodnie z polskim porz康kiem konstytucyjnym. "Prosz sobie wyobrazi, 瞠 kilka kraj闚, w tym Szwecja, Norwegia, Austria i Szwajcaria, sprzeciwi造 si temu o鈍iadczeniu traktuj帷 je jako niedopuszczalne zastrze瞠nie" - powiedzia. W zwi您ku z tym - jak oceni - "mamy do wyboru albo zostawi tego lewicowego konia troja雟kiego w naszym systemie prawnym, albo wypowiedzie konwencj".

- Wolno嗆, to r闚nie wolno嗆 od in篡nierii spo貫cznej, od narzucania si陰, przemoc r騜nego rodzaju wzorc闚 nie maj帷ych nic wsp鏊nego z nasz religi, tradycj, kultur - zaznaczy z kolei inny z wiceministr闚 sprawiedliwo軼i Marcin Warcho.

Jak przekaza豉 PAP rzeczniczka prasowa MS Agnieszka Borowska ministerstwo kierunkowe, kt鏎ym w tym przypadku jest MRPiPS, formu逝je projekt ustawy dotycz帷y wypowiedzenia konwencji i kieruje go do konsultacji mi璠zyresortowych. - Po ich zako鎍zeniu za po鈔ednictwem MSZ projekt trafia pod obrady rz康u, kt鏎y decyduje o wniesieniu ustawy do Sejmu - doda豉.

- Po uchwaleniu ustawy, podpisaniu jej przez prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wchodzi ona w 篡cie w terminie wskazanym w samej ustawie. Po wej軼iu w 篡cie ustawy prezydent jest uprawniony do wypowiedzenia umowy. MSZ po zako鎍zeniu procedury krajowej uruchamia procedur mi璠zynarodow. Umowa wygasa dopiero po zako鎍zeniu tej procedury. O wypowiedzeniu umowy mi璠zynarodowej og豉sza si w formie o鈍iadczenia rz康owego, w takim samym trybie, w jakim umowa zosta豉 og這szona - zaznaczy豉 Borowska.

DOST襾 PREMIUM