Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą sędziego Igora Tulei. Chodzi o jego dyscyplinarki

Europejski Trybunał Praw Człowieka poinformował właśnie, że zajmie się skargą złożoną przez sędziego Igora Tuleyę. Chodzi o naruszenie jego prawa do prywatności poprzez kilkukrotne wszczynanie postępowań dyscyplinarnych.
Zobacz wideo

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi, że sędzia Igor Tuleya złożył skargę w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi przeciwko niemu. Trybunał przekazał, że zajmie się tą sprawą. Zwrócił też uwagę, że w 2018 roku przeciwko sędziemu Tulei, który orzekał w kilku dużych sprawach, cieszących się zainteresowaniem opinii publicznej, wszczęto aż siedem postępowań dyscyplinarnych. 

W swojej skardze sędzia Igor Tuleya dowodził, że postępowania dyscyplinarne podważały jego reputację jako sędziego i naruszały jego dobre imię. Dotyczyły głównie uwag, które sędzia wygłaszał publicznie lub pytań dotyczących jego udziału w publicznych spotkaniach. 

Skarga została wniesiona do europejskiego Trybunału w kwietniu ubiegłego roku. Tuleya powołał się w niej na artykuł 8. Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Fakt, że Europejski Trybunał zakomunikował rządowi, że zajmie się sprawą skargi sędziego nie przesądza, jaki będzie wyrok. Oznacza to jednak, że trybunał uznał argumenty sędziego za ważne i zasadne, nad którymi należy się pochylić.

Kim jest Igor Tuleya?

Igor Tuleya jest jednym z tych sędziów, którzy są na celowniku obecnej władzy. W jednej ze spraw ma m.in. zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień. Sprawa dotyczy procesu z 18 grudnia 2017 r. - sędzia Tuleya rozpoznawał zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie "słynnych" obrad sejmu w sali kolumnowej. Zezwolił dziennikarzom na rejestrację tego posiedzenia. Prokuratura uznała, że doszło do ujawnienia osobom nieupoważnionym informacji z postępowania przygotowawczego. Sąd Najwyższy oddalił wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu, ale prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję. Sprawą zażalenia Izba Dyscyplinarna ma się zająć 5 października.

Tymczasem we wtorek, 22 września o 9:00 przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości odbędzie się rozprawa dotycząca pytania prejudycjalnego w sprawie statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Adwokaci Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz będą reprezentować sędziego Waldemara Żurka.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM