Duda na powołaniu Czarnka: W szkołach jest wiele treści, co do których polskie rodziny mają wątpliwości

W systemie edukacji jest wiele takich treści, co do których polskie rodziny mają ogromne wątpliwości, czy chciałyby, żeby w ten sposób były edukowane ich dzieci - mówił w poniedziałek po powołaniu Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki prezydent Andrzej Duda.
Zobacz wideo

Przemysław Czarnek już oficjalnie został ministrem edukacji i nauki. W poniedziałek rano odebrał nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy

Po powołaniu Czarnka Duda wygłosił przemówienie. Jego głównym tematem były nadzieje, jakie wiąże w związku z objęcie przez Czarnka stanowiska ministra.

Duda ocenił, że połączenie w jednym ministerstwie dwóch działów, w tym nauki i szkolnictwa wyższego nakłada odpowiedzialność na szefa resortu, ale i daje możliwość lepszej koordynacji dwóch części procesu edukacyjnego.

- To zadanie bardzo trudne, bo dzisiaj cały czas w polskim systemie edukacji jest bardzo wiele takich treści, co do których polskie rodziny mają ogromne wątpliwości, czy chciałyby, żeby w ten sposób, takimi treściami były edukowane ich dzieci - powiedział Duda.

Podkreślił, że jego intencją jest, by "rodzice mieli realny wpływ na te decyzje, które są podejmowane - jakie treści programowe i inne są przekazywane dzieciom na terenie szkoły, a przed którymi rodzice mają prawo swoje dzieci bronić".

Prezydent wyraził nadzieję, że minister Czarnek "będzie w swojej służbie" zwracał na to uwagę.

"Pracownicy uczelni są atakowani za niepoprawny politycznie światopogląd"

Duda dodał, że nie tylko programy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wymagają "głębokiego przepracowania", ale także funkcjonowanie uczelni wyższych.

- Na przestrzeni ostatnich lat osoby próbujące osiągnąć wyższe stopnie w rozwoju naukowym, sformalizować to, są w sposób brutalny atakowane za to, że nie mają światopoglądu, który jest politycznie poprawny, czyli liberalno-lewicowego - powiedział Duda.

Podkreślał zarazem rolę wolności przekonań i uprawiania nauki na uczelniach wyższych. - Mogą być różne poglądy i nie jest tak, że na polskich uczelniach mogą występować i może być głoszony wyłącznie profil liberalno-lewicowy, powinny istnieć tam różne poglądy i te poglądy powinny się ścierać ze sobą - mówił prezydent.

- Prosiłbym przede wszystkim, żeby na polskich uczelniach została zapewniona prawdziwa wolność badań naukowych - musi zostać zachowana niezależność, samodzielność uczelni, musi zostać zachowana autonomia uczelni, ale autonomia nie może polegać na samowładztwie, gdzie niszczeni są ludzie - dodał.

TOK FM PREMIUM