Polskie Towarzystwo Etyczne przeciw wyrokowi TK ws. aborcji. "Decyzję należy pozostawić rodzicom"

Swój sprzeciw wobec wyroku TK ws. aborcji wyraziło Polskie Towarzystwo Etyczne. "W sytuacji tak głęboko traumatycznej, jaką jest urodzenie i opieka nad dzieckiem z nieuleczalnymi wadami rozwojowymi decyzję należy pozostawić rodzicom" - napisano w piśmie przekazanym PAP.
Zobacz wideo

"We wskazanym zakresie wyrok ten stanowi istotne i nieuzasadnione ograniczenie praw człowieka obywateli Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w przekazanym w poniedziałek PAP piśmie Polskiego Towarzystwa Etycznego (PTE), dotyczącym wyroku TK ws. Ustawy o planowaniu rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży.

Według zarządu PTE "nałożenie prawnego obowiązku kontynuacji ciąży oraz nakaz urodzenia nieodwracalnie uszkodzonego płodu prowadzi do skazania zarówno rodziców, jak i ich dzieci na niepotrzebne i długotrwałe cierpienie fizyczne i psychiczne. Ponadto wyrok TK nakłada na tę grupę rodziców nadmierne obowiązki i koszty związane z koniecznością opieki nad potomstwem, które z racji obciążeń nieuleczalnymi wadami nigdy nie uzyska życiowej samodzielności. Tym samym jest to akt niesprawiedliwego podziału społecznych obowiązków wynikających z niezawinionych działań".

"W sytuacji tak głęboko traumatycznej, jaką jest urodzenie i opieka nad dzieckiem z nieuleczalnymi wadami rozwojowymi decyzję należy pozostawić rodzicom. Albowiem żadne prawo stanowione nie może przymuszać pewnej grupy obywateli do życia heroicznego czyli przyjmowanie postaw o charakterze supererogacyjnym, tym bardziej, że zostali oni już wystarczająco pokrzywdzeni przez los. Jeżeli jednak prawo pozostaje obojętne na nieunikniony ból i śmierć ciężko zdeformowanego dziecka po narodzinach, a także zmusza kobiety, aby rodziły dzieci w takich przypadkach, to mamy do czynienia z prawem okrutnym i bezwzględnym, które należy jednoznacznie potępić" - napisali członkowie Towarzystwa.

Kontrowersyjny wyrok TK

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Wyrok TK wywołał protesty w wielu miastach w Polsce.

PTE jest stowarzyszeniem naukowym, działającym przy Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie od 2010 roku. Członkowie PTE są inicjatorami i sygnatariuszami różnych petycji, m.in. przeciwko legalizacji uboju rytualnego w Polsce.

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM