Ryszard Terlecki: Pewnie w piątek ogłosimy termin wyboru nowego RPO

Szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki nie wykluczył, że w najbliższy piątek ogłoszony zostanie termin rozpoczęcia kolejnej, trzeciej już procedury wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja dotychczasowego RPO - Adama Bodnara - upłynęła 9 września.

Ryszard

Zobacz wideo

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Bodnara i za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która pracuje obecnie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak Prawo i Sprawiedliwość, i w takiej sytuacji nie miała ona szansy na wybór.

Szef klubu PiS pytany we wtorek w Sejmie co z wyborem następcy Bodnara, stwierdził: "nie ma jeszcze terminu ogłoszonego". - Pewnie w piątek ogłosimy termin - dodał.

Na pytanie o ewentualnego kandydata PiS na urząd RPO, Terlecki odpowiedział: "zobaczymy, jak ogłosimy termin".

Pięcioletnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał ma się zająć wnioskiem 12 stycznia.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM