Białoruś zerwie współpracę z Radą Europy? Wspólnie z Rosją rozszerza swoją "czarną listę"

Władze Białorusi są gotowe zerwać współpracę z Radą Europy, jeśli ta będzie przyjmować programy współpracy z Białorusią bez uzgodnienia z Mińskiem - oświadczył szef MSZ Uładzimir Makiej. Zapowiedział też sankcje wobec przedstawicieli Ukrainy, poza tym we współpracy z Rosją Białoruś rozszerzy swoją "czarną listę"
Zobacz wideo

Mimo że Białoruś nie jest członkiem Rady Europy, to jednak uczestniczy w niektórych jej programach i miała status członka stowarzyszonego w obradach Komisji Weneckiej. - Jeśli dojdzie do tego, że Rada Europy będzie bez uzgodnienia z Białorusią podejmować jakieś decyzje o programach współpracy z naszym krajem, to po prostu zaprzestaniemy jakiejkolwiek współpracy z tą organizacją - ostrzegł Uładzimir Makiej. Zapewnił, że Mińsk będzie przeciwstawiał się próbom użycia na Białorusi "metod rewolucyjnych".

Makiej podkreślił również, że ministerstwo przygotowało propozycję sankcji wobec przedstawicieli Ukrainy. Zapowiedział, że Białoruś "będzie się przyglądać" rozwojowi sytuacji, ale nie pozostawi bez odpowiedzi "żadnego z działań Ukrainy wymierzonego przeciwko państwu białoruskiemu".

Z kolegi szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział w czwartek w Mińsku, że jego kraj i Białoruś mają uregulowaną współpracę dotyczącą uzgadniania swoich "czarnych list" w odpowiedzi na sankcje wobec nich ze strony krajów zachodnich. - Zgodnie z zasadą wzajemności rozszerzyliśmy naszą "czarną listę" i włączyliśmy do niej przedstawicieli krajów UE, którzy aktywnie uczestniczą w zabiegach w sprawie sankcji - powiedział Ławrow.

- Dostrzegamy sprawność naszych kolegów białoruskich w przyjmowaniu działań z ich strony. Jak wiecie, od 2015 roku mamy wspólne "czarne listy", dlatego koordynacja w tej sprawie w ramach Państwa Związkowego jest uregulowana - podkreślił. - Widzimy, powiem wprost, wrogie nastawienie do Rosji i Białorusi. Widzimy próby aktywnego wpływania na wewnętrzne procesy w naszych krajach - stwierdził Ławrow. 

TOK FM PREMIUM