Komisja Europejska wszczyna procedurę wobec Polski. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną

Komisja Europejska wszczęła procedurę wobec Polski o naruszenie prawa UE przez zezwolenie Izbie Dyscyplinarnej SN "na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów".
Zobacz wideo

Komisja Europejska w wydanym w czwartek komunikacie stwierdziła, że "Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana - na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów. Dotyczy to spraw takich, jak uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej lub ewentualnie zatrzymania go, a także spraw dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego czy przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym Komisja postanowiła podjąć "działania następcze" związane z postępowaniem "w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów".

W wydanym komunikacie Komisja informuje, że "podjęła decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".

KE przekazała, że "wezwaniem tym dodano nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętego przeciwko Polsce 29 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sądownictwa".

Sprawa Izby Dyscyplinarnej na forum TSUE

Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w kwietniu postanowienie tymczasowe, które nakazywało Polsce zawieszenie przepisów, które dotyczą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Władze naszego kraju przepisów jednak nie zawiesiły i kontrowersyjna izba SN cały czas pracuje. Niedawno na przykład zdecydowała ona o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei.

Unijny trybunał już raz ws. Izby Dyscyplinarnej zajął stanowisko. 19 listopada 2019 roku orzekł, że Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące sędziów. W następstwie tego wyroku Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego 5 grudnia 2019 r. i 15 stycznia 2020 r., orzekła że Izba Dyscyplinarna, z uwagi na okoliczności jej utworzenia, zakres uprawnień, skład oraz udział w jej powołaniu KRS w nowym składzie, nie może być uznana za sąd ani w rozumieniu prawa Unii, ani prawa polskiego.

Orzeczenie to nie zakończyło jednak sporu, a Izba Dyscyplinarna nie przestała działać. W efekcie Komisja Europejska, popierana przez Belgię, Danię, Holandię, Finlandię i Szwecję, wystąpiła do Trybunału, by w ramach środków tymczasowych, nakazał Polsce zawieszenia przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej. Stało się to w kwietniu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego po tym orzeczeniu oświadczyła, że postanowienie to "nie podważa w żaden sposób" jej struktury organizacyjnej, ani statusu orzekających w niej sędziów, a sporny zakres dotyczy jedynie postępowań dyscyplinarnych sędziów.

TSUE zajmował się skargą KE ws. Izby Dyscyplinarnej także kilka dni temu.

DOSTĘP PREMIUM