Komisja Europejska pozywa Polskę. Chodzi o problem z ochroną przyrody

Po dwóch latach bezskutecznych oczekiwań na dostosowanie przepisów do unijnych norm, Komisja Europejska pozywa Polskę ws. przestrzegania dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Chodzi m.in. o kwestię społecznego nadzoru nad gospodarką w lasach.
Zobacz wideo

Komisji Europejskiej chodzi m.in. o to, że polskie prawo, chociaż dopuszcza konsultacje społeczne przy ustalaniu planów urządzania lasu, to nie daje możliwości ich zaskarżenia do sądu. W rozumieniu komisji oznacza to, że wymagana unijnym prawem społeczna kontrola gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000, pozbawiona jest sądowej kontroli.

Na tę kwestię, w kontekście forsowanych przez PiS wycinek w Puszczy Białowieskiej, zwracał w 2016 roku uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Pozew dotyczy też wyłączenia gospodarki leśnej z obowiązku przestrzegania ochrony gatunków przewidzianej dyrektywami ptasią i siedliskową, w oparciu o które funkcjonuje sieć ochrony przyrody Natura 2000. To zmiana, wprowadzona przez rząd Beaty Szydło w 2016 roku.

Dwa lata temu polski rząd na wezwanie Komisji zobowiązał się sprawdzić, co może zrobić w obu tych sprawach. W ocenie Komisji nie zrobił nic, dlatego ta skierowała dzisiaj sprawę do unijnego trybunału sprawiedliwości.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM