CBOS: 61 proc. Polaków negatywnie o pracy posłów. Znacznie lepiej wypada Senat

W styczniu źle działalność Sejmu oceniło 61 proc. badanych; Senatu 48 proc., a prezydenta Dudy - 47 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Pozytywnie prace posłów oceniło 24 proc. pytanych, senatorów - 29 proc., a Andrzeja Dudy 43 proc. W porównaniu z grudniem 2020 więcej osób pozytywnie ocenia pracę policji. Poprawiły się też notowania Kościoła katolickiego.
Zobacz wideo

CBOS zauważa, że opinie o działalności Andrzeja Dudy w styczniu są minimalnie gorsze niż przed miesiącem. W styczniu pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się ponad 2/5 badanych (43 proc., spadek o 1 punkt procentowy), a niezadowolenie z niej wyraża niemal co drugi (47 proc., wzrost o 2 punkty). Prezydentury ocenić nie potrafiło 10 proc. respondentów.

W styczniu 2021 r. pozytywnie pracę posłów ocenia 24 proc. respondentów (bez zmian w porównaniu z ubiegłym miesiącem), a negatywnie - 61 proc. (w grudniu ub.r. było 63 proc.). 15 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Zadowolenie z pracy senatorów wyraża prawie co trzeci badany (29 proc., 2 punkty proc. mniej w porównaniu z grudniem ub.r.), niezadowolenie - 48 proc. (bez zmian), a zdania w tej kwestii nie ma 23 proc. ankietowanych.

Lepsze oceny policji

Od grudnia ubiegłego roku nie uległy zmianie notowania Trybunału Konstytucyjnego. Pozytywnie o działalności TK wypowiada się obecnie 25 proc. badanych, a 50 proc. ma o niej złą opinię. 25 proc. respondentów nie potrafi ocenić działalności Trybunału.

Lepiej niż przed miesiącem postrzegana jest praca policji, którą obecnie chwali niemal 2/3 Polaków (63 proc., od grudnia 2020 roku wzrost o 5 punktów procentowych), a krytykuje ponad 1/4 (27 proc., spadek o 2 punkty).

W ciągu miesiąca poprawił się też społeczny odbiór działalności Kościoła katolickiego. Obecnie dobrze ocenia go niemal połowa Polaków (46 proc., od grudnia wzrost o 5 punktów procentowych), natomiast 42 proc. (spadek o 5 punktów) wypowiada się o niej negatywnie.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: CAPI (wywiad bezpośredni), CATI (wywiad telefoniczny) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia tego roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1 proc. metodą CAPI, 42,8 proc. CATI i 13,1 proc. CAWI).

DOSTĘP PREMIUM