Prezydent podpisał ustawę ws. zmiany zakresu obowiązywania konwencji stambulskiej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zezwalającą mu na dokonanie zmiany zakresu obowiązywania tzw. konwencji stambulskiej - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Chodzi o zaktualizowanie kwestii zastrzeżeń, które Polska złożyła do konwencji w 2015 r.
Zobacz wideo

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała dopiero w 2015 r. Przy ratyfikacji złożono do niej cztery zastrzeżenia, które ostatecznie wygasną 1 lutego tego roku, o ile przed 31 stycznia nie zostanie złożona odpowiednia notyfikacja w sprawie ich utrzymania lub zmiany.

W ustawie wyrażono zgodę na dokonanie przez prezydenta zmiany zakresu obowiązywania konwencji. Rząd wycofał się z jednego zastrzeżenia dotyczącego przedawnienia przestępstw takich jak przymusowe małżeństwa, okaleczenia narządów płciowych kobiet oraz przymusowa aborcja i sterylizacja.

Chodzi o przepis, zgodnie z którym strony podejmą "konieczne środki prawne lub inne działania" mające na celu zagwarantowanie, że zasada przedawnienia dla wszczynania jakichkolwiek postępowań prawnych będzie obowiązywać z zachowaniem takiego okresu, który będzie wystarczający dla umożliwienia skutecznego wszczęcia postępowania po osiągnięciu przez ofiarę pełnoletności i takiego okresu, który będzie współmierny dla wagi przestępstwa.

Ze względu na konieczność dostosowania do przepisów krajowych w ustawie doprecyzowano zmiany dwóch kolejnych zastrzeżeń oraz utrzymano na okres kolejnych pięciu lat czwarte z nich. Zgodnie z tym zapisem Polska nie będzie miała obowiązku wszczynania postępowania z urzędu w zakresie "drobnych przestępstw" wyczerpujących znamiona przemocy fizycznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W Polsce konwencja stambulska wywołuje co jakiś czas szerokie dyskusje. Kilka miesięcy temu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował wniosek do Ministerstwa Rodziny w sprawie podjęcia prac nad wypowiedzeniem konwencji, ale do dziś realne kroki w tej kwestii nie zostały poczynione. Premier Mateusz Morawiecki skierował bowiem sprawę do Trybunału Konstytucyjnego

TOK FM PREMIUM