"Widać, że Jarosław Kaczyński dotrzymuje słowa". Kukiz zachwala współpracę z PiS ws. ustawy antykorupcyjnej

Będę w pełni zadowolony, gdy pod ustawą antykorupcyjną podpis złoży prezydent, a przepisy wejdą w życie - stwierdził Paweł Kukiz w rozmowie z PAP. Projekt trafił do Sejmu wczoraj.
Zobacz wideo

Pod projektem ustawy antykorupcyjnej, który trafił 2 czerwca do Sejmu, podpisali się posłowie Kukiz'15, PiS oraz koła Polskie Sprawy (są wśród nich m.in. osoby, które przez lata związane były z ugrupowaniem Pawła Kukiza). Proponowane rozwiązania nowelizują szereg ustaw, m.in. Kodeks karny, ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę o partiach politycznych oraz ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ich głównym celem jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję.

W rozmowie z PAP lider Kukiz'15 nie krył zadowolenia, że projekt, który był jednych z jego kluczowych postulatów, jest już w Sejmie. - Widać, że prezes dotrzymuje słowa i ustawa pojawiła się zgodnie z naszą umową - powiedział. Podkreślił, że będzie "w pełni zadowolony, jak podpis pod nią złoży prezydent, a ustawa wejdzie w życie".

Ciekawe, czy ustawa zyska poparcie w PiS?

Projekt przewiduje m.in. że osoby skazane za określone przestępstwa korupcyjne mogą być pozbawione praw publicznych, a sąd będzie musiał orzec wobec osób skazanych za przestępstwa korupcyjne zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk albo wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub wykonywania wszelkiej lub określonej pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów.

Projekt zakazuje też łączenia wykonywania pracy w takich spółkach z wykonywaniem mandatu posła i senatora oraz ze sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Ten przepis miałby jednak nie objąć osób, które uzyskały mandat w parlamencie lub funkcję w samorządzie przed wejściem w życie ustawy.

Ponadto projektowane jest m.in. wprowadzenie obowiązku prowadzenia i aktualizowania przez każdą partię polityczną rejestru wpłat oraz rejestr umów. "Oba rejestry będą prowadzone w formie elektronicznej i będą niezwłocznie aktualizowane i publikowane w BIP, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł się z nimi zapoznać" - podkreślono w uzasadnieniu projektu. Projektowana ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Kukiz wyciągnął pomocną dłoń do prezesa PiS

Politycy Kukiz'15 od wielu miesięcy rozmawiali z PiS na temat porozumienia programowego polegającego na wzajemnym wspieraniu swoich projektów ustaw. Ale na razie nie ma mowy o podpisaniu oficjalnej umowy koalicyjnej.

Oprócz tzw. ustawy antykorupcyjnej Kukizowi zależy m.in. na tym, by wprowadzić do polskiego porządku prawnego instytucję sędziów pokoju oraz rozpocząć prace nad wprowadzeniem mieszanej ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu.

Przypomnijmy, że Paweł Kukiz i związani z nim politycy dostali się do Sejmu startując wspólnie z PSL, jako Koalicja Polska.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM