Lidia Staroń i prof. Marcin Wiącek przed sejmową komisją. Senatorka z rekomendacją

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała w czwartek kandydaturę senator Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Za kandydaturą Staroń głosowało 13 posłów, 12 było przeciw, jedna osoba się wstrzymała; w głosowaniu nad kandydatura prof. Marcina Wiącka głosów za pozytywna opinią było 12 posłów, przeciw 13, jeden się wtrzymał.

Staroń, senator niezależna, jest kandydatką PiS. Kandydaturę prof. Wiącka - kierownika zakładu praw człowieka na wydziale prawa UW - zgłosiły wspólnie KO, KP-PSL, Lewica, koło Polska 2050, koło Polskie Sprawy i posłowie niezrzeszeni; pod wnioskiem podpisali się też posłowie Porozumienia. Sejm ma zająć się wyborem RPO 15 czerwca.

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM