Terlecki wychodzi z uroczystości upamiętnienia zmarłej parlamentarzystki, gdy padają krytyczne słowa wobec PiS

Podczas uroczystości nadania jednej z sal Kancelarii Sejmu imienia Olgi Krzyżanowskiej doszło do incydentu z udziałem wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Gdy występowała córka zmarłej parlamentarzystki Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska, mówiąc, że "matka była krytyczna wobec partii rządzącej", Terlecki wyszedł z sali.
Zobacz wideo

We wtorek, w trzecią rocznicę śmierci wicemarszałek Sejmu, senator, lekarki i działaczki społecznej Olgi Krzyżanowskiej odbyła się uroczystość nadania jej imienia sali nr 412 w budynku "U" Kancelarii Sejmu. - Jako politycy miejmy świadomość, że nasze decyzje będą wpływały na następne pokolenia; korzystajmy z dorobku Olgi Krzyżanowskiej - mówiła podczas uroczystości marszałek Sejmu Elżbieta Witek. - Myślę, że Olga Krzyżanowska te wartości, które wyniosła z domu rodzinnego, niosła przez całe życie. Myślę, że jej życiorys dla wielu może być inspiracją. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że możemy tę salę dzisiaj nazwać jej imieniem - dodała.

W uroczystości udział wzięli również wicemarszałkowie Sejmu - Małgorzata Kidawa-Błońska i Ryszard Terlecki oraz wicemarszałkowie Senatu: Bogdan Borusewicz oraz Marek Pęk.

Na uroczystości głos zabrała również córka Krzyżanowskiej Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska. - Jak państwo wiecie, mama była krytyczna wobec partii rządzącej, rujnowania państwa prawa, odsądzania od czci i wiary przeciwników politycznych, a szczególnie wobec podporządkowania prokuratury bieżącej polityce" - powiedziała córka zmarłej parlamentarzystki. Po tych słowach wicemarszałek Terlecki wyszedł z sali.

- To uznanie jej zasług cieszy, szczególnie dlatego, że odbywa się w czasie bardzo silnej polaryzacji politycznej i jest świadectwem uznania ponad podziałami - kontynuowała Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska.

Kim była Olga Krzyżanowska

Olga Krzyżanowska urodziła się 10 września 1929 r. w Warszawie. Była córką podpułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego (ps. Wilk) - dowódcy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i Janiny Krzyżanowskiej - kapitana Armii Krajowej i komendantki powstańczego szpitala. W czasie II wojny światowej należała do Szarych Szeregów, a za swoją działalność została odznaczona Krzyżem Walecznych. Po wojnie ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, pracowała m.in. w szpitalach w Pucku i Gdańsku. W 1980 r. wstąpiła do "Solidarności", zasiadała w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia.

Od 1989 r. do 2001 była posłem na Sejm, reprezentowała w nim Komitet Obywatelski, Unię Demokratyczną a następnie Unię Wolności. Przez dwie kadencje pełniła funkcję wicemarszałka izby niższej. Między 1990 a 1993 r. reprezentowała też polski Sejm w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W 2001 r. została wybrana do Senatu, w którym reprezentowała Blok Senat 2001.

Krzyżanowska działała też m.in. w Kongresie Kobiet, pełniąc w jego gabinecie cieni funkcję ministra zdrowia. Przez wiele lat była przewodniczącą Rady Fundacji Filmowej Armii Krajowej oraz członkinią rady Fundacji im. Stefana Batorego. Wśród przyznanych Krzyżanowskiej odznaczeń, poza Krzyżem Walecznych, znalazło się odznaczenie Za Zasługi dla Praw Człowieka przyznawane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarła 22 czerwca 2018 r. w Gdańsku. Została pochowana w Alei Zasłużonych gdańskiego cmentarza Srebrzysko.

DOSTĘP PREMIUM