Trybunał pod kierunkiem Piotrowicza ocenił działania TSUE. "Niezgodne z konstytucją"

Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza stwierdził, że wykonywanie środków tymczasowych unijnego trybunału, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w Polsce jest niezgodne z polską konstytucją.
Zobacz wideo

Trybunał rozpatrywał tę sprawę w środę przez niemal pięć godzin. Swoje stanowiska przedstawili przedstawiciele SN, prezydenta, Sejmu, Prokuratora Generalnego, MSZ i RPO.

Na czele składu w środę stał Stanisław Piotrowicz - sędzia TK, były poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były prokurator z czasów komunistycznej PRL. Atmosfera rozprawy była w pewnym momencie dość burzliwa. Piotrowicz nie dał się wypowiedzieć przedstawicielowi RPO, odbierał mu głos, w końcu ogłosił przerwę. Były poseł PiS irytował się m.in. na komentarz dra Pawła Filipka, że w obecnym składzie TK nie ma praw zajmować się pytaniem prawnym Izby Dyscyplinarnej SN, ponieważ jest wśród nich sędzia dubler. 

Pytanie prawne w tej sprawie zostało skierowane do TK przez Izbę Dyscyplinarną SN. Nastąpiło to po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE z kwietnia ub.r., w którym unijny trybunał zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. W zagadnieniu do TK Izba ta zapytała o zgodność z konstytucją przepisów unijnych dotyczących stosowania przez TSUE środków tymczasowych w sprawach sądownictwa.

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej, Polska została zobowiązana przez TSUE do wykonania środków tymczasowych ws. sądownictwa, "mimo tego, że sprawy te nie zostały przekazane do gestii UE i jej organów na podstawie umowy międzynarodowej". Według Izby, narusza to konstytucyjne zasady przekazywania kompetencji organizacji lub organowi międzynarodowemu.

"Natychmiastowe zawieszenie". Ważne orzeczenie TSUE

Tymczasem również w środę Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych podjęła wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosario Silva de Lapuerta.

"W wydanym dziś (w środę) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wszystkie wnioski Komisji (Europejskiej) do czasu wydania ostatecznego wyroku. (...) Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - czytamy w decyzji sędzi. >> Więcej o tej sprawie przeczytasz tu << 

TOK FM PREMIUM