Ranking atrakcyjności politycznej. Hołownia i Trzaskowski na czele, a na końcu Kaczyński

Po uwzględnieniu średnich ocen charyzmy i siły przekonywania młodych wyborców, na czele rankingu atrakcyjności politycznej uplasowali się Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski. Spośród dziewięciu ujętych w badaniu polityków na ostatnim miejscu znalazł się Jarosław Kaczyński - wynika z sondażu Kantar.

Sondaż Kantar Public przedstawia, jak Polacy oceniają liderów politycznych przez pryzmat charyzmy i siły przekonywania młodych wyborców, które analizowane jednocześnie, dają obraz atrakcyjności politycznej. Respondenci oceniali polityków podając liczbę od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało "charyzmatyczny", a 7 "niecharyzmatyczny". Im niższą średnią ocenę uzyskał dany polityk, tym był oceniany jako bardziej charyzmatyczny. Analogicznie ankietowani przyznawali oceny dotyczące tego, czy dany polityk jest przekonujący młodych wyborców bądź nie. 

Badani oceniali Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Borysa Budkę, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołownię, Jarosława Kaczyńskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Rafała Trzaskowskiego oraz Donalda Tuska. Wszyscy analizowani politycy - podaje Kantar - uzyskali pozytywne lub neutralne średnie oceny pod kątem posiadanej charyzmy, co oznacza, że jest to cecha, która nie różnicuje badanych osób w dużym stopniu.

Najbardziej charyzmatyczny polityk to Szymon Hołownia

W sondażu dotyczącym tego, czy polityk jest charyzmatyczny czy nie, najlepsze noty otrzymał Szymon Hołownia, którego pozytywnie oceniło 47 proc. badanych, a jego średnia ocen wynosi 3,4.

Ex aequo drugie miejsce zajęli Donald Tusk i Rafał Trzaskowski (3,5). Prezydent Warszawy, mimo że zdobył podobny wynik, co lider PO, to jednak otrzymał nieco więcej środkowych odpowiedzi. Zaraz za nimi uplasował się Robert Biedroń ze średnią 3,8.

Średnią ocen 4 uzyskał Krzysztof Bosak. Nieco większą Władysław Kosiniak-Kamysz (średnia 4,1), a także po równo Włodzimierz Czarzasty i Borys Budka (średnia 4,2), który pomimo większego odsetka pozytywnych opinii (24 proc.) w stosunku do przewodniczącego Nowej Lewicy (18 proc.) zdobył również więcej negatywnych opinii (28 proc.).

Nieznacznie gorzej wypadł pod tym względem Jarosław Kaczyński, któremu 47 proc. badanych przyznało oceny od 5 do 7, a średnia ocen tego polityka jest najwyższa ze wszystkich przedstawionych i wynosi 4,4.

Kantar zwraca uwagę, że kilku polityków nie jest znanych części badanych jak np. Włodzimierz Czarzasty (35 proc.), Krzysztof Bosak (29 proc.), Borys Budka (27 proc.) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (26 proc.).

Trzaskowski najbardziej przekonuje młodych

Za polityków posiadających największą siłę przekonywania młodych wyborców respondenci uznali Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołownię, ze średnią ocen 3,1.

Drugie miejsce zajęli równocześnie Krzysztof Bosak oraz Robert Biedroń, uzyskując średnią ocen na poziomie 3,7, a zaraz za nimi w zestawieniu uplasował się Donald Tusk ze średnią 3,8.

Nieco gorzej ocenieni pod tym względem zostali Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Borys Budka (średnie odpowiednio 4,1 i 4,2). Natomiast najgorzej ocenieni zostali Włodzimierz Czarzasty (średnia 4,5) i Jarosław Kaczyński (średnia 5,1) - oceny negatywne zostały mu przyznane przez 63 proc. ankietowanych (oceny 5-7), a do przeciwnego zdania skłaniało się 21 proc. badanych.

Pierwszy Hołownia, drugi Trzaskowski

Po uwzględnieniu średnich ocen siły przekonywania młodych wyborców i charyzmy, na pierwszym miejscu wśród polityków, którzy odznaczają się wyższymi od pozostałych ocenami obu wymiarów, jest Szymon Hołownia. Drugie miejsce należy do Rafała Trzaskowskiego. Nieco gorzej wypadli Donald Tusk, Robert Biedroń oraz Krzysztof Bosak.

Na poziomie średnim ocen znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz i Borys Budka znaleźli się w pobliżu środkowych ocen zarówno pod kątem charyzmy, jak i siły przekonywania młodych wyborców.

Na przedostatnim miejscu w rankingu uplasował się Włodzimierz Czarzasty, a za nim Jarosław Kaczyński, wzbudzający wiele sprzecznych ocen.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9 -14 lipca 2021 roku na reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat metodą CAPI (bezpośrednie wywiady wspomagane komputerowo).

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM