Jak rząd odpowiedział KE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN? Jest m.in. wzmianka o jej likwidacji

"Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów" - napisano w odpowiedzi rządu do Komisji Europejskiej ws. Izby Dyscyplinarnej SN. W dokumencie poinformowano o planach likwidacji tej izby w obecnej postaci.
Zobacz wideo

Chodzi o odpowiedź, którą Rada Ministrów skierowała do Komisji Europejskiej po tym, jak w połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE i zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r. Termin na przesłanie odpowiedzi minął 16 sierpnia.

O treści pisma, skierowanego do Brukseli, poinformowano we wtorek rano w komunikacie CIR. Jak wynika z komunikatu, Komisja Europejska otrzymała odpowiedź w poniedziałek. W piśmie poinformowano KE o wydanych przed dwoma tygodniami zarządzeniach I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, zgodnie z którymi do Izby Dyscyplinarnej nie będą przekazywane do rozpoznania nowe sprawy dotyczące sędziów. Podkreślono przy tym, że "rząd nie posiada środków, które bez naruszenia zasady niezależności władzy sądowniczej, mogłyby spowodować zawieszenie działania izby sądu i skutków wydanych w nim orzeczeń".

W odpowiedzi zwrócono też uwagę, że "nieefektywność systemu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów jest od wielu lat problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości i jednym z powodów niskiego zaufania do niego w polskim społeczeństwie". "Dlatego Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów, której celem jest poprawa efektywności tego systemu" - napisano.

Poinformowano też Komisję Europejską o planach likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci, w ramach kolejnego etapu reformy wymiaru sprawiedliwości, który - jak dodano - ma rozpocząć się jeszcze w nadchodzących miesiącach.

Rząd poinformował też KE, że w sobotę Polska złożyła wniosek o uchylenie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowaniu środka tymczasowego dotyczącego Izby Dyscyplinarnej SN. Jak dodano, podstawą tego wniosku jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca. W wyroku tym TK orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM