Ordo Iuris bierze się za kształcenie nauczycieli etyki. Za pieniądze z ministerstwa Czarnka

Ordo Iuris zaledwie kilka tygodni stworzyło uczelnię Collegium Intermarium, gdzie kształceni mają być nauczyciele etyki. Jak informuje "DGP", studia te będą dotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.
Zobacz wideo

"Dziennik Gazeta Prawna" przypomina, że za dwa lata MEiN zamierza wprowadzić obowiązek uczęszczania na lekcje religii lub etyki. "Już teraz, choć uczeń może zrezygnować z obu przedmiotów, to ponad 42 proc. szkół ma problem ze znalezieniem nauczyciela etyki. To wyniki sondy przeprowadzonej dla 'DGP' przez Forum Oświatowe Nauczycieli i Dyrektorów" - wskazuje dziennik.

Z tego powodu MEiN zleciło kształcenie nauczycieli tego przedmiotu. Powstała krótka lista uczelni, na których studiowanie będzie dotowane przez ministerstwo. "Są na niej głównie placówki kościelne i wydziały teologiczne, jak też Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Fundacji Lux Veritatis o. Rydzyka. Niedawno dołączyły trzy kolejne: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Collegium Intermarium" - wylicza "DGP".

"Ta ostatnia jest nie tylko nowa na liście, lecz także na rynku. Powstała kilka tygodni temu i jest powiązana z Fundacją Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Prezes instytutu mec. Jerzy Kwaśniewski jest jednocześnie przewodniczącym Rady Powierniczej uczelni, a wiceprezes Tymoteusz Zych rektorem" - podkreślono. W uroczystościach inauguracji działalności uczelni brał udział min. Przemysław Czarnek.

Z informacji dziennika wynika, że każda z tych uczelni ma wykształcić w trzy semestry po 25 nauczycieli etyki, a średni koszt jednego semestru finansowanego przez MEiN to ok. 2 tys. zł. "Na liście uczelni wybranych przez resort nie znalazły się największe uniwersytety. UW, UJ, UAM potwierdziły nam, że nie dostały propozycji prowadzenia takich studiów. Inne uczelnie w kraju, m.in. UŁ, UMCS, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zamierzają otwierać własne studia podyplomowe dla nauczycieli etyki. W większości będzie to jednak oferta komercyjna" - podkreśla dziennik.

DOSTĘP PREMIUM