Agencja ONZ ds. uchodźców apeluje do polskich władz o pomoc dla migrantów koczujących w Usnarzu

"Apelujemy do polskich władz o zapewnienie cudzoziemcom, którzy koczują w Usnarzu Górnym, dostępu do terytorium RP, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego". To fragment apelu UNHCR, czyli Agencja ONZ ds. Uchodźców.
Zobacz wideo

Od kilkunastu dni na granicy w miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu koczuje grupa migrantów. Z relacji, które od blisko tygodnia pojawiają się w mediach, wynika, że część z tych osób była już na terenie Polski, ale została wywieziona przez nasze służby. Strona Polska konsekwentnie powtarza, że wszyscy oni są elementem wojny hybrydowej, jaką prowadzi reżim Alaksandra Łukaszenki,

Straż Graniczna, która wraz z wojskiem i policją odgradza migrantów, utrzymuje, że w Usnarzu są 24 osoby. Według Fundacji "Ocalenie", która próbuje się za pomocą megafonu kontaktować z migrantami, w obozowisku przebywają 32 osoby. Kontakt z tą grupą jest praktycznie niemożliwy, polskie służby zagłuszają próby jakiegokolwiek komunikowania się. Do migrantów nie są też dopuszczani lekarze oraz prawnicy.

Głos w sprawie tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy zabrała Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).  "Choć rozumiemy wyzwania związane ze wzrostem liczby osób, które przedostają się do Polski, apelujemy do władz RP o zapewnienie tym ludziom dostępu do terytorium, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego", powiedziała Przedstawicielka UNHCR w Polsce Christine Goyer. „Dostęp do terytorium i azylu powinien być udzielony zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego" - czytamy w opublikowanym dziś komunikacie.

"Wszystkie państwa mają prawo do zarządzania swoimi granicami w zgodzie z prawem międzynarodowym, jednak pod warunkiem respektowania praw człowieka, w tym także prawa do azylu" - podkreśliła Goyer.

UNHCR wezwało wszystkie strony do rozwiązania kryzysu "w zgodzie z prawem międzynarodowym i z poszanowaniem zasad humanitaryzmu oraz do unikania instrumentalizowania uchodźców oraz innych osób, które są w szczególnie trudnych sytuacjach".

Agencja ONZ ds. Uchodźców, jak poinformowano, jest gotowa wspierać polskie władze, "by działania przez nie podejmowane były zgodne z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców".

Przypomnijmy, że na mocy wydanego przez MSWiA rozporządzenia polskie służby wywożą z powrotem na granicę z Białorusią migrantów, którym udało się dostać do naszego kraju. Zapisy krytykują eksperci i prawnicy. Wszyscy zgodnie podkreślają, że ministerialnym rozporządzeniem nie da się "znieść" m.in. zapisów konwencji genewskiej.

TOK FM PREMIUM