"Żadna nowelizacja nie była tak zła, fatalna i tragiczna w swoich następstwach". Senatorowie odrzucili projekt "lex TVN"

Na wspólnym posiedzeniu komisji Kultury i Środków Przekazu, komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz komisji Ustawodawczej senatorowie przegłosowali odrzucenie w całości projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej "lex TVN".
Zobacz wideo

W poniedziałek trzy senackie komisje zebrały się na połączonym posiedzeniu, by zająć się nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, znanej "lex TVN". Na posiedzenie nie pojawili się autorzy ustawy, w tym firmujący ją poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości, co spotkało się z oburzeniem senackiej większości.

Wniosek o odrzucenie nowelizacji złożyli przewodniczący połączonych komisji Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczej.

Za odrzuceniem było 23 senatorów, 11 głosowało przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

"Rzadko kiedy tak niewiele psuje tak wiele w relacjach Polski z tak licznymi"

Senatorowie wysłuchali opinii ekspertów nt. "lex TVN". Były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych mówił o tym, jak amerykańska administracja reaguje na proponowane przez PiS zmiany. - Ustawa wprost uderza w największa inwestycję amerykańską w Polsce - mówił Ryszard Schnepf. - USA po okresie łagodnego upominania sięgną po środki, które są bardziej dotkliwe. Z moich źródeł wynika, że taka perspektywa już została przedstawiona w Kancelarii Prezydenta - dodał.

Z kolei przewodniczący połączonych komisji senator Krzysztof Kwiatkowski mówił, że "rzadko kiedy tak niewiele - bo to nie jest obszerna nowelizacja - psuje tak wiele w relacjach Polski z tak licznymi". - Pierwszy raz w historii tej kadencji Senatu w imieniu trzech przewodniczących połączonych komisji składamy wniosek o odrzucenie projektu w całości" - mówił.

Jak dodał, tego projektu nie da się naprawić. - Wszystkie opinie eksporterów, z którymi mogliśmy się zapoznać, jednoznacznie pokazują, że ta ustawa narusza polską konstytucję, liczne przepisy prawa krajowego, przepisy prawa wspólnotowego wiążące Polskę jako członka Unii Europejskiej i zapisy umowy międzynarodowej wiążącej polski rząd ze rządem Stanów Zjednoczonych - wskazał Kwiatkowski.

Przypomniał, że ustawa o radiofonii i telewizji była wielokrotnie nowelizowana. - Żadna nowelizacja nie była tak zła, fatalna i tragiczna w swoich następstwach. Odrzućmy ją razem - podkreślił.

Możliwe weto prezydenta

W przyszłym tygodniu senatorowie zdecydują o wecie lub poprawkach do ustawy. Nawet jeśli Sejm obali ewentualne weto Senatu, to prawdopodobne jest jeszcze weto prezydenta. Ostatnio - w wywiadzie w rządowej telewizji - określił ją jako bardzo kontrowersyjną, która "jest niezrozumiała dla naszych amerykańskich partnerów".

- Z dwóch względów: po pierwsze ze względu na ochronę własności, do której wiadomo jaki stosunek mają Amerykanie, a po drugie, z uwagi na wartość wolności słowa, która generalnie w USA, generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna - powiedział. Prezydent dodał, że jego zdaniem "repolonizacja mediów" jest tematem ważnym, ale powinna odbywać się "na zasadzie rynkowej". - Po prostu na zasadzie nabycia. Nie przymusowo, na zasadzie, że mamy ustawę i określony termin, co powoduje najczęściej spadek cen akcji, jeżeli to jest giełdowa spółka - wyjaśnił Andrzej Duda.

"Lex TVN" - o co chodzi?

11 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji z dwiema poprawkami zgłoszonymi przez PiS oraz jedną poprawką Konfederacji. Ustawa trafiła do Senatu. Zdaniem autorów, ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 roku przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. Sejm przyjął dwie poprawki zgłoszone przez PiS i jedną poprawkę Konfederacji.

Pierwsza poprawka PiS zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, a które wygasają w okresie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu, zostają przedłużone na okres siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające w stosunku do tych podmiotów postępowania dotyczące udzielenia koncesji zostają zawieszone na czas siedmiu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Druga poprawka zakłada, że przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, a nie - jak cała ustawa - po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Poprawka Konfederacji zakłada, że Senat uchwałą wyrazi zgodę na powołanie członków Krajowej Rady w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu tego okresu oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Senat nie zgodzi się na powołanie, Sejm musi zaproponować innych kandydatów na członków KRRiT. Według poprawki, prezydent powołuje członków Krajowej Rady w ciągu miesiąca od uchwały Senatu wyrażającej zgodę na powołanie członków Krajowej Rady. Dotychczasowy członek Krajowej Rady pełni swoje obowiązku do czasu objęcia stanowiska przez nowego członka Krajowej Rady. Poprawka proponowana przez Konfederację zakłada też, że członków państwowych spółek medialnych, w tym prezesa zarządu powołuje i odwołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM