"Rz": Donald Tusk przemeblowuje Platformę. Jakie zmiany czekają partię?

Przyjęte w ubiegłą sobotę zmiany w statucie PO mogą doprowadzić do znacznego przemeblowania partii - czytamy we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej". Gazeta poznała szczegóły zmian, które Platforma Obywatelska dokonała w swoim statucie w trakcie ubiegłotygodniowej konwencji w Płońsku.
Zobacz wideo

Dziennik podkreśla, że jest to największa modyfikacja statutu od lat. "PO znacznie poszerzyła swoje cele jako partia i zapisała w nich aksjologię" - zaznacza "Rz". Wskazuje jednocześnie, że teraz celów jest blisko dziesięć, w tym "ochrona i wzmacnianie trójpodziału władz, w tym niezależności sadów i niezawisłości sędziów", ochrona i wzmacnianie praw człowieka, wspieranie idei samorządności czy podejmowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących ochrony środowiska.

"Rz" przypomina, że Platforma pracowała w ostatnich miesiącach nad deklaracją ideową, ale zgodnie z opinią rozmówców gazety, nowe cele partii to pewnego rodzaju "substytut" tej deklaracji. "Co do zmian strukturalnych, to najważniejsze jest wzmocnienie roli i kompetencji prezydium PO, czyli niejako 'ścisłego zarządu', w tym umożliwienie zawieszania członków partii" - informuje dziennik. Wyjaśnia przy tym, że w skład prezydium wchodzą m.in. przewodniczący, wiceprzewodniczący czy szef klubu Koalicji Obywatelskiej. "Zarząd po zmianach będzie liczył ok. 40 osób, prezydium - ok. 14" - podaje "Rz".

"To ma sprawić, że partia będzie sprawniej zarządzana na co dzień" - mówi jeden z rozmówców gazety. "Wiceprzewodniczących będzie maksymalnie dziesięcioro (teraz jest czworo), aby zachować parytet płci" - zaznacza "Rz". "Do tego grona wrócą Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz" - dodaje dziennik. Przypomina również, że Donald Tusk już kilka tygodni temu publicznie stwierdził, że jednym z jego zastępców będzie też Cezary Tomczyk. Tusk zapowiadał już publicznie, że Tomczyk będzie odpowiadał w przyszłości za kampanie wyborcze.

Wiceprzewodniczących powoła Rada Krajowa, najpewniej już po wyborach regionalnych w partii, które planowane są na 23 października - dodaje "Rz".

DOSTĘP PREMIUM