Zgromadzenie Tuska z opinią sanepidu. "Nie powinno się odbyć"

W niedzielę na placu Zamkowym w Warszawie ma odbyć się manifestacja, do której wzywa Donald Tusk. Ma dotyczyć obrony obecności Polski w Unii Europejskiej. "Zgromadzenie w którym zadeklarowano udział 200 osób nie powinno się odbyć" - napisano w opinii, którą opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
Zobacz wideo

"Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgromadzenie, w którym zadeklarowano udział 200 osób nie powinno się odbyć, gdyż narusza aktualny stan prawny i stanowi wysokie ryzyko transmisji wirusa wśród dużej liczby uczestników biorących udział w zgromadzeniu" - napisano w opinii dołączonej do informacji o zarejestrowaniu manifestacji zainicjowanej przez lidera PO Donalda Tuska. Informacja ta pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Inspektor informuje również, że "organizowanie lub udział w zgromadzeniach jest możliwe z zastrzeżeniem, że: maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150; odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m". Uczestnicy zgromadzenia są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Manifestacja Tuska. Będą kary?

W opinii zamieszczona jest również informacja o karach, które grożą za nie przestrzeganie wymagań. "Może to skutkować nałożeniem kar pieniężnych zarówno na organizatora oraz uczestników zgromadzenia. Wysokość kar wynosi od 5000 do 30 000 zł" - napisano w opinii.

Do udziału w manifestacji wezwał szef PO Donald Tusk. "Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać" - napisał w czwartek na Twitterze lider PO.

Kontrmanifestację do zgromadzenia Donalda Tuska zapowiedzieli narodowcy. "Panie Premierze Donald Tusk będziemy tam (@SNarodowa, @RotyMN) i będziemy bronić Polski przed V kolumną, którą formuje Pan z oszukanych i zmanipulowanych Polaków" - napisał na swoim Twitterze Robert Bąkiewicz.

W czwartek TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Niezgodny z konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

Od wiosny 2020 roku sanepid jest zobowiązany do przedstawienia rekomendacji dotyczących organizacji zgromadzeń. Ma to związek z pandemią koronawirusa. Ostateczną decyzję, czy zgromadzenie może się odbyć, wydają władze samorządowe.

TOK FM PREMIUM