Senat chce być strażnikiem obecności Polski w UE. Izba przyjęła rezolucję w tej sprawie

"Senat RP deklaruje, że będzie stał na straży interesu narodowego, którym jest dalsza obecność Polski w Unii Europejskiej" - napisano w przyjętej rezolucji Senatu. Podkreślono, że członkostwo w UE zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo Polski.
Zobacz wideo

Za przyjęciem rezolucji - pod którą podpisało się ponad 30 senatorów z KO, Lewicy, PSL, Polski2050 i niezależnych - było 51 senatorów, przeciw było 47, nikt nie wstrzymał się od głosu. Bezskutecznie o odrzucenie rezolucji wnosił Marek Pęk z  PiS.

Senat w rezolucji podkreślił, że "członkostwo w Unii Europejskiej zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo Polski, a w interesie obywateli Rzeczypospolitej jest korzystanie z praw i wolności zapisanych w traktatach europejskich. Tych praw trzeba wspólnie bronić". Ponadto Senat zadeklarował, że "będzie stał na straży interesu narodowego, którym jest dalsza obecność Polski w Unii Europejskiej".

Izba oświadczyła też, że uznaje czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego "za niezgodne z podstawowymi zasadami Konstytucji RP i sprzeczne z wymogami polskiej racji stanu". "Senat wyraża obawę, że orzeczenie to, wydane przez Trybunał kontrolowany przez partię rządzącą, stanowi prawny wstęp do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej" - napisano w rezolucji.

W czwartek Trybunał Julii Przyłebskiej uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Niezgodny z konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.