Jarosław Kaczyński ma problem? Młodzi nie chcą głosować na PiS [SONDAŻ]

17 proc. wyborców w wieku od 18 do 24 lat gotowych brać udział w ewentualnych wyborach parlamentarnych w 2021 r. poparłoby Polskę 2050; po 14 proc. - Lewicę i Konfederację, 13 proc. - KO; a 8 proc. - PiS - wynika z sondażu CBOS. 2 proc. młodych głosowałoby na Kukiz'15, a 1 proc. - na PSL.
Zobacz wideo

26 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć"; 5 proc. odmówiło odpowiedzi.

CBOS w sondażu zbadał preferencje partyjne i frekwencję wyborczą wśród respondentów już uprawnionych do głosowania, mających od 18 do 24 lat. W badaniu CBOS używa zarówno danych z ostatnich dwóch dekad, jak i z 2021 r.

Rośnie mobilizacja młodych

Zauważono, że choć w ostatnich dwóch dekadach młodzi Polacy zarówno faktycznie, jak i deklaratywnie na ogół rzadziej byli skłonni do uczestniczenia w wyborach parlamentarnych, stan ten uległ zmianie po roku 2020, kiedy chęć uczestniczenia w demokratycznej procedurze wyłaniania posłów i senatorów rosła szybciej wśród młodych osób niż wśród ogółu wyborców. Między 2019 a 2020 r. frekwencja deklarowana przez najmłodszych głosujących wzrosła o 10 punktów procentowych (z 67 do 77 proc.), podczas gdy wśród ogółu wyborców - o 3 punkty (z 76 do 79 proc).

"Rok 2021 przyniósł dalszą, niebywałą mobilizację polityczną młodego pokolenia: średnia deklarowana frekwencja wyborcza od stycznia do września 2021 r. okazała się wyższa wśród młodych niż wśród ogółu respondentów (odpowiednio 75,66 wobec 74,55 proc). Szczególnie uwidoczniło się to na początku roku, w okresie od stycznia do marca 2021 - w tym czasie chęć udziału w wyborach była wśród młodych wyższa od przeciętnej o 4-5 punktów procentowych. W kolejnych miesiącach ta mobilizacja młodych nieco się obniżyła, by we wrześniu ponownie wzrosnąć" - podał CBOS. Jak zaznaczono, wówczas deklarowana frekwencja wśród młodych wyniosła 83 proc., a wśród ogółu - 77 proc.

Hołownia zdobywa młodych

CBOS podkreśla, że tym, co obecnie odróżnia młodych wyborców od pozostałych, jest zdecydowanie mniejsze poparcie dla partii rządzącej - PiS i częstsze sympatie wobec Lewicy oraz Konfederacji, a także minimalnie częstsza niż przeciętnie chęć głosowania na Polskę 2050 Szymona Hołowni.

"Jak wyglądałby skład parlamentu, gdyby w 2021 roku decydowali o tym tylko najmłodsi wyborcy, osoby w wieku od 18 do 24 lat? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że nie byłby to układ dwubiegunowy. Preferencje partyjne młodych osób są znacznie bardziej zróżnicowane, niż obserwujemy to wśród ogółu zdeklarowanych uczestników wyborów. Biorąc pod uwagę średnie deklaracje z 9 miesięcy 2021 roku można stwierdzić, że młodzi ludzie relatywnie najczęściej opowiadali się za Polską 2050 Szymona Hołowni (17 proc.), ale tylko nieco mniej zwolenników miała wśród nich Lewica (14 proc.) oraz Konfederacja WiN (14 proc.), a także KO (13 proc)" - podaje CBOS.

Jak zaznaczono, najmniej sympatyków ma w tej grupie wiekowej PiS - 8 proc., czyli ponad czterokrotnie mniej niż w ogóle badanych, podczas gdy średnie poparcie dla dwóch głównych ugrupowań opozycyjnych - KO oraz Polski 2050 wśród młodych jest zbliżone do tego wśród ogółu badanych.

Jak zaznacza CBOS analizy wykonane na podstawie comiesięcznych badań preferencji partyjnych. Badania "Aktualne Problemy i Wydarzenia" realizowane były od stycznia 2001 do września 2021 roku.

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM