Europejska konwencja praw człowieka niezgodna z konstytucją? TK Julii Przyłębskiej sprawdzi to w listopadzie

Znany jest już termin, w którym Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej pochyli się nad wnioskiem Zbigniewa Ziobry. Prokurator generalny chce zgodności europejskiej konwencji praw człowieka z konstytucją.
Zobacz wideo

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro w lipcu wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności europejskiej konwencji praw człowieka. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej rozpozna ten wniosek 24 listopada.

W uzasadnieniu wniosku przyznano, że kontrola konstytucyjności Konwencji nie ma precedensu w orzecznictwie TK. Ziobro argumentował, że chociaż mamy do czynienia "pomnikiem prawa międzynarodowego" to zadaniem Trybunału jest obrona polskiego ustroju prawnego.

Pretekstem jest wyrok ETCP w sprawie spółki Xero Flor, która zabiegała o odszkodowanie za szkody wyrządzone w jej uprawach przez dziką zwierzynę.

Trybunał podważył wtedy legalność funkcjonowania i orzekania Trybunału Konstytucyjnego ze względu na nieprawidłowe obsadzenie stanowisk.

Zdaniem Ziobry takie działanie jest zbyt szeroką ingerencją w polską suwerenność.

Trybunału Konstytucyjny ma orzekać w składzie: prezes TK Julia Przyłębska - przewodnicząca, sędzia TK Wojciech Sych - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Bartłomiej Sochański i  sędzia TK Michał Warciński.

DOSTĘP PREMIUM