Gdzie będzie krzyż? Zbigniew Ziobro chce go widzieć w polskim godle

Ministerstwo Sprawiedliwości zgłasza uwagi do projektu ustawy o symbolach państwowych, przygotowanego przez resort kultury. Chodzi o umieszczenie w godle krzyża.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu chce wprowadzenia ustawy o symbolach państwowych, która miałaby zastąpić regulacje prawne sprzed 40 lat. Projekt trafił do konsultacji międzyresortowych, w których został wzbogacony o uwagi z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak donosi tvn24.pl, chodzi o "dodanie do wizerunku orła białego dwóch gładkich kabłąków zwieńczonych złotym globem z krzyżem (tzw. korony zamkniętej)". Odpowiadając na pytania portalu, resort powoływał się na tradycje heraldyczne. "Po raz pierwszy pojawił się w niej już około 1492 roku. Symbol występował m.in. na herbach, pieczęciach oraz monetach państwowych i monarszych" - brzmi odpowiedź cytowana przez tvn24.pl. "Przyjęcie korony zamkniętej przez ostatnich Jagiellonów i zwieńczenie jej złotym globem z krzyżem jest wydarzeniem kluczowym dla polskich symboli narodowych" - tłumaczy ministerstwo.

W piśmie podpisanym przez wiceministra Michała Wosia czytamy również, że "postulowane przywrócenie krzyża (jako zwieńczenia korony) historycznie było wyrazem treści świeckiej, odzwierciedlającej suwerenność państwa, dlatego wydaje się więc, że obecność krzyża na koronie nie powinna budzić oporów części społeczeństwa niedeklarującej przynależności do jednego z Kościołów chrześcijańskich". "Co więcej, nie można pominąć faktu, iż Rzeczypospolita zawsze była państwem tolerancyjnym, w którym schronienie znajdowali przedstawiciele różnych wyznań i kultur" - przypomniano.

Ustawa, której wprowadzenie postuluje resort kultury, zakłada m.in. zmianę kolejności wykonywania zwrotek hymnu - zwrotki 2 i 3 mają zostać zamienione miejscami. 

TOK FM PREMIUM