Czarnek pytany o Tęczowy Piątek: Jaki? Tęczowy? Jutro jest dwa dni przed uroczystością Wszystkich Świętych

- Nie wiem, o czym pani mówi - tak min. Przemysław Czarnek odpowiedział dziennikarce, która zapytała o Tęczowy Piątek. Szef MEiN pytany, czy można jutro przyjść do szkoły z tęczową flagą na plecaku, odpowiedział: "To jest wolny kraj i nikogo nie interesują jakieś barwy na plecakach, może pani przyjść w jakichś zielono-żółtych, to jest pani sprawa".
Zobacz wideo

Tęczowe Piątki są organizowane w Polsce od kilku lat w ramach solidarności z młodzieżą LGBT. Chodzi o okazanie im wsparcia i empatii. O pokazanie, że są wśród nich osoby, na które mogą liczyć, które w każdej sytuacji są w stanie im pomóc.

Pytanie o Tęczowy PIątek padło podczas konferencji Przemysława Czarnka.  - Jaki? Tęczowy? Jutro jest piątek 29 października, dwa dni przed uroczystością Wszystkich Świętych, rozjeżdżamy się na groby naszych przodków - odpowiedział minister edukacji i nauki.  - Nie wiem, o czym pani mówi - dodał, zwracając się do dziennikarki, która wyjaśniła, że jest to dzień solidarności z osobami nieheteronormatywnymi.

- Dzisiaj obowiązujące przepisy wskazują na to - i świetnie sobie kuratorzy z tym dają radę od kilku lat, jak byłem wojewodą to również w porozumieniu z panią kurator lubelską to robiliśmy - że dyrektorzy szkół i nauczyciele mają obowiązek przestrzegania obowiązującego dzisiaj prawa oświatowego. Tam nic o Tęczowych Piątkach nie ma - mówił szef MEiN.

Pytany, czy w związku z tym można jutro przyjść do szkoły z tęczową flagą na plecaku, Czarnek odpowiedział: "To jest wolny kraj i nikogo nie interesują jakieś barwy na plecakach, może pani przyjść w jakichś zielono-żółtych, to jest pani sprawa".

Dopytywany czy można jego wypowiedź rozumieć tak, że nie będą z tego powodu wyciągane konsekwencje, powiedział: "Powtarzam jeszcze raz: dziś obowiązujące przepisy prawa oświatowego są doskonale znane dyrektorom i nauczycielom, a przede wszystkim kuratorom. Kuratorzy przypominają każdego roku o konieczności przestrzegania tych przepisów i poziom przestrzegania tych przepisów w 99 proc. przypadków jest gigantycznie wysoki. Jestem przekonany, że tak będzie również w ten piątek przed Wszystkim Świętymi".

Tęczowy Piątek w szkołach

"Jak najlepiej świętować Tęczowy Piątek? Odpowiedź jest prosta – bezpiecznie! W poprzednich latach dostawaliśmy wiele sygnałów od młodzieży i nauczycieli, że za świętowanie Tęczowego piątku spotkały ich nieprzyjemne konsekwencje. Jeśli obawiasz się, że za Tęczowy Piątek będą Ci grozić w szkole kłopoty – świętuj poza murami szkolnymi. Np. umów się ze znajomymi i zróbcie tęczowe zdjęcie w rozpoznawalnym w Twojej miejscowości miejscu" - czytamy na stronie Kampanii Przeciw Homofobii.

PAP przypomina, że dwa lata temu Ministerstwo Edukacji Narodowej przed Tęczowym Piątkiem przypominało, że zgodnie z art. 86 ustawy prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

"Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację wymaga zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców" – wskazała wówczas rzeczniczka MEN Anna Ostrowska.

TOK FM PREMIUM