Straż graniczna dostanie "plecakowe miotacze substancji obezwładniających". Jest projekt ustawy

Rząd chce zmienić ustawę o ochronie granicy państwowej i tłumaczy to "utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej". Zmiana dałaby większe uprawnienia Straży Granicznej, która mogłaby korzystać z "plecakowych miotaczy substancji obezwładniających".
Zobacz wideo

Projekt do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił 11 listopada, a odpowiada za niego wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Zgodnie z założeniami nowelizacji możliwe byłoby m.in. wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. 

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw - jak zaznaczono - ma "zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego".

Projekt zakłada, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej - będzie mógł zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Od zakazu zostaną określone wyjątki. Jak donosi serwis 300polityka.pl, wyjątki mają dotyczyć dziennikarzy. - Celem projektu jest możliwość bezpiecznego, przygotowanego przez Straż Graniczną na takich zasadach jak to się robi w innych miejscach konfliktów, relacjonowania sytuacji na granicy przez media - mówił serwisowi jeden z polityków PIS.

Kolejna zmiana, którą ma wprowadzić nowelizacja, to rozszerzenie katalogu środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze Straży Granicznej o "plecakowe miotacze substancji obezwładniających".

Zniesiony zostanie także limit wiekowy dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz uregulowane zostaną kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania funkcjonariuszy SG na stanowisko służbowe.

Z kolei w ustawie o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wprowadzony zostanie zapis umożliwiający otrzymanie rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM