Straż graniczna dostanie "plecakowe miotacze substancji obezwładniających". Jest projekt ustawy

Rząd chce zmienić ustawę o ochronie granicy państwowej i tłumaczy to "utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej". Zmiana dałaby większe uprawnienia Straży Granicznej, która mogłaby korzystać z "plecakowych miotaczy substancji obezwładniających".
Zobacz wideo

Projekt do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił 11 listopada, a odpowiada za niego wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Zgodnie z założeniami nowelizacji możliwe byłoby m.in. wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. 

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw - jak zaznaczono - ma "zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego".

Projekt zakłada, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej - będzie mógł zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Od zakazu zostaną określone wyjątki. Jak donosi serwis 300polityka.pl, wyjątki mają dotyczyć dziennikarzy. - Celem projektu jest możliwość bezpiecznego, przygotowanego przez Straż Graniczną na takich zasadach jak to się robi w innych miejscach konfliktów, relacjonowania sytuacji na granicy przez media - mówił serwisowi jeden z polityków PIS.

Kolejna zmiana, którą ma wprowadzić nowelizacja, to rozszerzenie katalogu środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze Straży Granicznej o "plecakowe miotacze substancji obezwładniających".

Zniesiony zostanie także limit wiekowy dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz uregulowane zostaną kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania funkcjonariuszy SG na stanowisko służbowe.

Z kolei w ustawie o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wprowadzony zostanie zapis umożliwiający otrzymanie rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

DOSTĘP PREMIUM