Rząd Morawieckiego tak złych notowań nigdy nie miał. Tylko 29 proc. dobrze ocenia jego pracę

W listopadzie spadło poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego. Do jego zwolenników zalicza się 29 proc. badanych. Przeciwnych rządowi jest natomiast 41 proc. ankietowanych, a obojętność wyraża 24 proc. respondentów - wynika z sondażu CBOS.
Zobacz wideo

W listopadzie odsetek osób, które zadeklarowały poparcie dla gabinetu Morawieckiego, jest najniższy w całym okresie funkcjonowania rządu. Z badania CBOS wynika, że do zwolenników rządu zalicza się obecnie 29 proc. respondentów (spadek o 4 punkty w porównaniu z październikiem). Przeciwnych rządowi jest 41 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty). Obojętność wyraża blisko co czwarty badany (24 proc.).

W ciągu ostatniego miesiąca znacząco zwiększył się również odsetek respondentów źle oceniających bilans działań rządu od początku jego funkcjonowania (z 46 proc. do 52 proc.). Jednocześnie ubyło osób pozytywnie postrzegających efekty jego pracy (z 39 proc. do 35 proc.).

Pogłębił się również krytycyzm w ocenach polityki gospodarczej rządu. Perspektyw poprawy sytuacji gospodarczej nie dostrzega 57 proc. ankietowanych (wzrost o 4 punkty w stosunku do października). Przekonanie, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, deklaruje 30 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty).

Spadają też notowania premiera 

Gorsze niż miesiąc temu są także notowania samego premiera. CBOS wskazuje, że zadowolenie z tego, iż to Morawiecki stoi na czele rządu, deklaruje mniej osób niż kiedykolwiek wcześniej (34 proc., od października spadek o 4 punkty). Dezaprobatę wobec Mateusza Morawieckiego wyraża blisko połowa ankietowanych (49 proc., wzrost o 3 punkty).

Przeciwne obecnej Radzie Ministrów są przede wszystkim osoby młode - do 34 roku życia (52 proc.) oraz mające od 35 do 44 lat (53 proc.), mieszkańcy dużych miast liczących od 100 tys. do 4 tys. 999 ludności (52 proc.) i więcej (65 proc.), respondenci najlepiej wykształceni i sytuowani (63 proc. z wykształceniem wyższym, 65 proc. spośród kadry kierowniczej i specjalistów, 59 proc. pracowników administracyjno-biurowych, 63 proc. ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita wynoszących co najmniej 3 tys. zł).

Rząd ma względnie dużo zwolenników wśród osób w wieku od 55 do 64 lat (42 proc.) i starszych (50 proc.), respondentów z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (45 proc.) oraz badanych o dochodach per capita od 1 tys. do 1 tys. 499 zł (40 proc.) i od 1 tys. 500 zł do 1 tys. 999 zł miesięcznie (38 proc.).

Posłuchaj:

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM