Zakaz aborcji w Polsce. Sejm odrzucił projekt w pierwszym czytaniu

Sejm zdecydowaną większością głosów odrzucił obywatelski projekt dotyczący zakazu aborcji w Polsce i zaostrzenia kar za dokonanie i pomoc w przeprowadzeniu aborcji.
Zobacz wideo

Za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu głosowało 361 posłów, 48 było przeciw, 12 się wstrzymało.

Projekt został przygotowany przez Fundację "Pro-prawo do Życia" i złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji". Zakładał on wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Ponadto - w myśl tego projektu - aborcja miała być traktowana tak samo, jak zabójstwo. W związku z tym za jej dokonanie mogło grozić od 5 do 25 lat, a nawet dożywocie.

Debata w Sejmie w tej sprawie odbyła się w środę wieczorem.

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyła Koalicja Obywatelska, Lewica i - co ciekawe - Prawo i Sprawiedliwość. - Tym projektem robią państwo prezent ruchom proaborcyjnym, bo propozycja karania kobiet za ratowania własnego życia może doprowadzić, co jest oczywiste, do niepokojów społecznych, ponieważ to jest nieakceptowalne - mówiła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. - Nigdy w naszym kręgu kulturowym, w naszej cywilizacji, nie było to akceptowalne, by karać kobiety, czy kogokolwiek, za ratowanie własnego życia. Strasząc kobiety nie chroni się życia, klub PiS upoważnił mnie do skierowania wniosku o odrzucenie tego projektu w całości w pierwszym czytaniu - dodała.

TOK FM PREMIUM