Sędzia jednak może wspierać WOŚP czy Szlachetną Paczkę? Nowa KRS tłumaczy się z kontrowersyjnej uchwały

"Wspieranie działalności charytatywnej może budzić wątpliwości, co do bezstronności sędziego" - takie zaskakujące dla wielu prawników stanowisko przyjęła w ostatni piątek Krajowa Rada Sądownictwa. W poniedziałek sędzia Jarosław Dudzicz rozesłał do mediów wyjaśnienie, co kierowało przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa.
Zobacz wideo

Upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła w swoim stanowisku, że udział sędziego - z wykorzystaniem swojego statusu - w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny. Zakaz wywołał burzę, tym bardziej, że KRS powołała się przy tym na Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych. - Nawet to podeptali, wdeptali w ziemię - mówił prof. Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

W poniedziałek wyjaśnienia dotyczące uchwały przekazał nam sędzia Jarosław Dudzicz, zastępca rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa. Jak wskazał, stanowisko KRS, zapadło na skutek skargi, która wpłynęła do rady od osoby prywatnej. "Zarzucono w niej sędziom, że zachęcają do wpłat na rzecz akcji charytatywnej prowadzonej przez jedną z organizacji pozarządowych i w zamian oferują możliwość udziału w przedsięwzięciach sportowo-rozrywkowych, w których sami będą uczestniczyli. Takie zachowania sędziów są zdaniem skarżącego bulwersujące i stawiają sędziów, co najmniej, w niezręcznej sytuacji" - napisał sędzia Dudzicz.

Jak dodał, "zgodnie z paragrafem 3 Zbioru Zasad sędziemu nie wolno wykorzystywać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób". Wskazał również, że sędzia "powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej".

"Analiza powyższych przepisów nie pozostawia więc żadnych wątpliwości, że sędzia może uczestniczyć w akcjach charytatywnych jedynie jako osoba prywatna. W żaden sposób nie może natomiast wykorzystywać swojego statusu zawodowego, aby w jakikolwiek sposób wspierać organizatorów akcji, uczestniczyć w działaniach promocyjnych, czy też informacyjnych, chociażby po to, aby przyczynić się do większego sukcesu czy też skuteczności danej akcji. Jak bowiem wynika z treści skargi, o której mowa powyżej, takie zachowania mogą podważać zaufanie do sędziego i budzić obawy, co do jego obiektywizmu i bezstronności" - napisał Jarosław Dudzicz w swoim komunikacie.

TOK FM PREMIUM