Sasin zastąpił Morawieckiego. Nowa funkcja wicepremiera

Przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, w miejsce premiera, został wicepremier, Minister Aktywów Państwowych - wynika z opublikowanego w piątek zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Funkcję wicepremiera, szefa MAP sprawuje Jacek Sasin.
Zobacz wideo

Zgodnie z nowym zarządzeniem z 30 grudnia, opublikowanym w Monitorze Polskim, w składzie Komitetu Ekonomicznego RM nie ma Prezesa Rady Ministrów. Wiceprzewodniczącym jest natomiast Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pozostali członkowie komitetu to Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Minister do Spraw Unii Europejskiej, Minister Finansów, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i środowiska, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Rozwoju i Technologii, przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w KPRM, oraz Pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Według wcześniej obowiązującego zarządzenia, przewodniczącym Komitetu był Prezes Rady Ministrów; a jedynym wiceprzewodniczącym - szef Stałego Komitetu RM. Minister aktywów był jedynie członkiem komitetu.

W nowym składzie Komitetu Ekonomicznego nie ma wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zabrakło też ministrów: Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Cyfryzacji oraz Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - ministerstwa te zostały zlikwidowane będą przekształcone.

Zgodnie z zarządzeniem Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy zapewnienie m.in. zapewnienie koordynacji, działań oraz decyzji w sprawach dotyczących gospodarki, finansów publicznych, rozwoju kraju lub w sprawach o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie.

TOK FM PREMIUM