Senat za odrzuceniem "lex Czarnek". Nowelizacja wróci teraz do Sejmu

Senat opowiedział się za odrzuceniem w całości noweli prawa oświatowego, zwanej "lex Czarnek". Nowe regulacje mają wzmacnić rolę kuratorów oświaty i zmienić zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach.
Zobacz wideo

W piątek Senat rozpatrywał przygotowaną przez MEiN nowelę Prawa oświatowego, wzmacniającą rolę kuratorów oświaty oraz zmieniającą zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Następnie przeprowadzono głosowanie. Za odrzuceniem noweli głosowało 51 senatorów, 45 było przeciwko, a 1 senator wstrzymał się od głosu. Tym samym Senat rekomenduje Sejmowi odrzucenie nowelizacji. Nowelizacja trafi teraz z powrotem do Sejmu.

Senat Bogdan Zdrojewski (KO), omawiając wniosek połączonych komisji nauki i obrony narodowej, wyliczał te argumenty senatorów przeciwko ustawie, które w czasie obrad były wspólne. - Po pierwsze, nie zaakceptowano zwiększenia roli kuratorów kosztem gminnych samorządów, ich nabytych praw i logiki odpowiedzialności. Po drugie, zanegowano nową koncepcję kuratorów do uczestnictwa w procesie odwoływania dyrektorów placówek szkolnych podlegających gminie - mówił Zdrojewski. Dodał, że senatorowie uznali za zbyt daleko idącą ingerencję kuratorów w procesie odwoływania nauczycieli ze stanowisk kierowniczych.

Senatorowie byli też zaniepokojeni tym, że proponowane przepisy mogą spowodować zmniejszenie aktywności organizacji pozarządowych w szkołach. Senatorka Halina Bieda (KO) pytała, czy są dane o liczbie przypadków niesubordynacji dyrektorów szkół i przypadków, w których szkoła organizowała zajęcia organizacji pozarządowych bez zgody rodziców.

- Przypadki, o których pani mówi, były 4 i we wszystkich tych przypadkach reakcje organizatora, czyli samorządu na zgłoszenia, które padły, były adekwatne. Można więc powiedzieć, że, generalnie rzecz biorąc, w roku 2021 nie było ani jednego przypadku braku reakcji organu prowadzącego szkołę na ewentualną skargę - powiedział senator sprawozdawca Bogdan Zdrojewski (KO).

Dodał, że ostatnich 6 latach takich skarg było 27. - Wszystkie zakończyły się prawidłową, zgodną z oczekiwaniami reakcją. Więc nie można powiedzieć, że ta ustawa jest wynikiem braku procedur reagowania na określone sytuacje, które zgłaszają np. rodzic - dodał Zdrojewski.

Co zawiera "lex Czarnek"?

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Do ustawy wprowadzono katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Nowelizację Prawa oświatowego krytykuje m.in. opozycja, samorządowcy oraz organizacje społeczne.

DOSTĘP PREMIUM