Alarm ALFA-CRP wprowadzony w Polsce. Przed czym ma chronić?

Pierwszy stopień ALFA-CRP w Polsce. Rząd podjął decyzję po informacji o cyberataku na strony ministerialne Ukrainy. ALFA-CRP to najniższy w czterostopniowej skali alarm dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni.

We wtorek (15.02.2022) na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że od godz. 23.59 15 lutego do godz. 23.59 28 lutego 2022 roku na terenie całego kraju obowiązuje stopień alarmowy ALFA-CRP.

Decyzję podjęto po ataku DdoS (jest to atak na system komputerowy w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów), jakiego dokonano 14 lutego na strony internetowe ukraińskiego ministerstwa obrony i sił zbrojnych. W cyberprzestrzeni zaatakowane zostały także państwowe banki Prywatbank i Oszczadbank.

Z informacji PAP wynika, że wydanie tego stopnia alarmowego ma związek z zaostrzającą się sytuacją geopolityczną na Ukrainie, działanie to jest na razie określane jako prewencyjne.

Jak dowiadujemy się z komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, alarm CRP jest przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo oraz dla całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Administracja publiczna jest w ten sposób zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa swoich systemów teleinformatycznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało również, iż "wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112".

Stopnie alarmowe CRP. Co to jest jest ALFA-CRP i przed czym ma nas uchronić?

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w sytuacji zagrożenia terrorystycznego dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej - lub w przypadku wystąpienia ataku na takie systemy. 

Stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Stopień pierwszy, czyli ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie dotyczącej działań antyterrorystycznych (istnieją cztery stopnie alarmu): 

  • ALFA (najniższy), 
  • BRAVO, 
  • CHARLIE, 
  • DELTA (najwyższy). 

Jakie obszary może obejmować alarm CRP?

Zgodnie z informacją podaną na stronie MSWiA, stopień alarmowy CRP może zostać wprowadzony:

  • na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP);
  • na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego państwa;
  • na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego państwa;
  • dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej;
  • w przypadku, gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą RP lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP, innych niż placówki zagraniczne RP, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej.

To już drugi alarm ALFA-CRP w tym roku

Nie jest to pierwszy w tym roku wprowadzony alarm CRP. Ostatnio był on ogłoszony od 18 do 23 stycznia 2022 roku i również miał związek z potencjalnym ryzykiem zagrożenia systemów teleinformatycznych po tym, jak w piątek 14 stycznia 2022 r. zaatakowane zostały systemy informatyczne Ukrainy.

DOSTĘP PREMIUM