Węgry nie dostaną unijnych pieniędzy? KE uruchomiła mechanizm warunkowości. Wyjaśniamy, jak działa

Komisja Europejska uruchomiła mechanizm warunkowości w budżecie UE wobec Węgier. O podjęciu tego kroku poinformowała na Twitterze wiceszefowa KE Viera Jourova. Co dalej z pieniędzmi dla Budapesztu?

 KE uruchomiła mechanizm warunkowości wobec Węgier

Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu mechanizmu warunkowości w budżecie UE wobec Węgier. Chodzi o ponad 40 mld euro zapisanych dla Węgier w planie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027. Winna ma być wysoka korupcja w kraju Orbana i idące za nią zastrzeżenia, co do sposobu wydawania środków unijnych.

"Dziś wysyłamy notyfikację do Węgier, formalnie uruchamiając procedurę warunkowości budżetowej. Zidentyfikowaliśmy problemy, które mogą naruszać praworządność na Węgrzech i wpływać na budżet UE. Węgry będą musiały odpowiedzieć na nasze obawy i zaproponować środki zaradcze" - napisała na Twitterze wiceszefowa KE Viera Jourova.

Mechanizm warunkowości wobec Węgier. Na czym polega?

Mechanizm warunkowości w Unii Europejskiej został stworzony, aby blokować unijne fundusze w krajach, w których zostały naruszone zasady praworządności. Określa się go również jako mechanizm "pieniądze za praworządność". Zakłada on, że UE może zamrozić wypłatę środków dla wskazanego państwa, jeżeli uzna, że istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania (np. defraudacji).

Rozporządzenie o mechanizmie warunkowości weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. Wówczas rządy Polski i Węgier zaskarżyły je do Trybunału Sprawiedliwości UE, ale ich skargi zostały oddalone. Do tej pory nie było przypadków wykorzystania mechanizmu przez Komisję Europejską.

Węgry stracą unijne fundusze? KE uruchomiła mechanizm warunkowości

Mimo że decyzja o uruchomieniu mechanizmu warunkowości zapadła już teraz, to nie oznacza, że Węgry stracą środki z dnia na dzień. Na zamrożenie funduszy dla wskazanego kraju musi zgodzić się większość państw członkowskich, czyli 15 z 27 krajów reprezentujących 65 proc. ludności Unii Europejskiej. Gdyby wspólna decyzja zapadła, wówczas Węgrom groziłaby utrata niebagatelnych 40 mld euro.

TOK FM PREMIUM