Katarzyna Lubnauer i obligacje skarbowe. Zapisała je tak, że ciężko ocenić kwotę. Przypadek?

Oświadczenia majątkowe posłów są powodem dyskusji jeszcze długo po ich opublikowaniu na stronach Sejmu. Nie tylko pojawiają się w nich niecodzienne majątki (Artur Łącki 40 mln zł), inwestycje w korzystne obligacje skarbowe na skraju inflacji (Mateusz Morawiecki 4,6 mln zł), czy mało imponujące oszczędności (Paweł Kukiz 4,8 zł). Oto jak swój majątek zapisała posłanka KO.

Oświadczenia majątkowe posłów. Źródło informacji publicznej, narzędzie do walki z korupcją

Zgodnie z art. 35 Dz.U.2018.1799, o wykonywaniu mandatu posła i senatora, - Posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową - czytamy w Dzienniku Ustaw.

Oświadczenia zawierają informacje o:

  • zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub osobowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, i in. wymienionych w pkt. 1 art. 35,
  • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienie lub innej działalności zarobkowej,
  • mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł,
  • zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł. w tym kredytach i pożyczkach.

Oświadczenia powinny być złożone marszałkowi Sejmu lub Senatu, pierwsze - do dnia ślubowania poselskiego, a kolejne - do 30 kwietnia każdego roku. Powinny przedstawiać stan majątkowy na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Oświadczenia są jawne, co rok zostają opublikowane na stronie Sejmu i Senatu. Ich regularne składanie i ujawnianie opinii publicznej pozwala na śledzenie tempa bogacenia się parlamentarzystów i ma służyć zapobieganiu korupcji.

Ciekawe oświadczenie złożyła w tym roku posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Katarzyna Lubnauer - oświadczenie majątkowe o zadziwiającym zapisie

Katarzyna Lubnauer z KO jak co rok złożyła swoje oświadczenie majątkowe. Zrobiła to w terminie tj. przed 30 kwietnia 2022 r. Czytając jej oświadczenie, na pierwszy rzut oka nie widać niczego zastanawiającego. Dopiero próba policzenia sumy posiadanych przez nią papierów wartościowych zwraca uwagę na nietypowy zapis kwot.

Posłanka wszystkie posiadane walory finansowe zapisała w złotówkach. Jedynie jeden z nich - obligacje skarbowe, został wpisany w tysiącach złotych. To być może przypadek, lub wzorowanie się na oświadczeniu z poprzedniego roku (tam pojawił się ten sam błąd zapisu). Efekt jest jednak taki, że ogromna kwota posiadanych przez polityczkę obligacji: 1,9 mln zł sprawia wrażenie dużo niższej.

  • Fundusze inwestycyjne Investor na kwotę PLN - 309490,000
  • Fundusze inwestycyjne Skarbiec na kwotę PLN - 302652,000
  • Obligacje skarbowe na kwotę tys. PLN - 1962,413
  • Certyfikaty inwestycyjne DB na kwotę ok. PLN - 17320,000
  • Ubezpieczenie na życie (mąż) ok. PLN - 39228,000

Katarzyna Lubnauer- oświadczenie majątkowe 2021, złożone dnia 26 kwietnia 2022Katarzyna Lubnauer- oświadczenie majątkowe 2021, złożone dnia 26 kwietnia 2022 Sejm.gov.pl

Problemem nie tylko zapis kwot stosowany przez Lubnauer. Oświadczenia majątkowe nie wymuszają precyzji

Formularz oświadczeń majątkowych nie jest precyzyjny. Nie narzuca stosowania tych samych zapisów, przeliczeń czy dodania szczegółów.

Z oświadczeń nie wynika np. jakie obligacje posiadają posłowie czy senatorowie czy też kiedy je zakupili. Taka informacja byłaby przydatna do oceny, czy nie korzystali z wiedzy, którą posiadali z racji pełnionych funkcji, do pomnażania prywatnego majątku.

Obligacje Mateusza Morawieckiego - nie milkną komentarze

O decyzji zakupu przez premiera Morawieckiego w 2021 r. obligacji skarbowych, Dorota Wysocka-Schnepf z Wyborcza.pl rozmawiała z dr Bogusławem Grabowskim, byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej:

- W wielu krajach takie zachowanie byłoby w ogóle niezgodne z prawem. Na przykład członek Rady Polityki Pieniężnej nie powinien wykorzystywać informacji, które posiada z racji wykonywania swojej funkcji (...) jest to wprost zapisane w prawie, tzw. inside information – czyli jesteś wewnątrz procesu decyzyjnego, wiesz, jakie decyzje będą podjęte, jakie będą ich skutki, to nie możesz ich wykorzystywać dla prywatnych celów. U nas niestety nie ma takich przepisów - wyjaśnił Bogusław Grabowski.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

TOK FM PREMIUM