Dodatek węglowy. Prezydent podpisał ustawę. Jest też kolejny projekt

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym - poinformowała wieczorem Kancelaria Prezydenta. Tego samego dnia w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy, która ma wspomóc gospodarstwa domowe, dla których głównym źródło ciepła zasilane jest np. biomasą.
Zobacz wideo

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa przewiduje ponadto, że BGK będzie mógł zaciągać kredyty i emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, z których środki będą przeznaczone na utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców będących przedsiębiorstwami energetycznymi. Ma to zagwarantować ciągłość dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego. Maksymalna kwota kredytu to 20 mln zł.

Nowe przepisy przewidują, że maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosić będzie 11,5 mld zł, a źródłem finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według MF, z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jak± BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. 

Nowy projekt 

Także w czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie "wsparcia finansowego w postaci dodatku dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła". Rozwiązanie to miałoby wspomóc te gospodarstwa domowe, w których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą, czyli pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, brykietem drzewnym, słomą, ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG, czyli propan butanem lub olejem opałowym. W jakiej wysokości? Konkretne kwoty nie padły w dokumencie. 

Minister Anna Moskwa zapowiadała wcześniej, że wsparcie wyniesie od 3 do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego. 

DOSTĘP PREMIUM