Polska ustawa o Sądzie Najwyższym narusza prawo UE. Jest opinia rzecznika TSUE

Polska ustawa zmieniająca przepisy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym z 2019 roku narusza prawo Unii Europejskiej - ocenił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins. Pytania prejudycjalne zostały skierowane do TSUE w związku ze sprawą immunitetu sędziego Igora Tulei.
Zobacz wideo

Zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej może wydać tylko niezależny i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy - tak brzmi opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony’ego Michaela Collinsa w sprawie sędziego Igora Tulei.

Traktaty unijne "stoją na przeszkodzie przepisom krajowym, które przyznają właściwość do wydawania zezwoleń na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, pozbawienie wolności (zatrzymanie) sędziów oraz zawieszenie ich w czynnościach służbowych sądowi, który nie spełnia wymogów niezależności, bezstronności lub uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy" - wynika z opublikowanej w czwartek opinii.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może się z opinią rzecznika zgodzić - i zwykle tak się dzieje - może też wydać zupełnie inny wyrok. "Naruszenie prawa Unii przejawia się w odebraniu sądom krajowym możliwości zapewnienia, że prawo Unii zawsze będzie stosowane przez niezależny i bezstronny sąd, w powierzeniu Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wyłącznej właściwości w sprawach dotyczących statusu sędziego, a także w naruszeniu prawa sędziów do poszanowania ich życia prywatnego i ochrony ich danych osobowych" - czytamy w dokumencie.

Posłuchaj podcastu!

TOK FM PREMIUM