Zła wiadomość dla Mateusza Morawieckiego. Słabe notowania rządu [SONDAŻ]

34 proc. badanych zalicza się obecnie do zwolenników rządu, a 42 proc. do przeciwników; 37 proc. respondentów jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, 49 proc. jest przeciwnego zdania - wynika z marcowego sondażu CBOS.
Zobacz wideo

Według badania przeprowadzonego przez CBOS 34 proc. respondentów zalicza się obecnie do zwolenników rządu (tyle samo, ile przed miesiącem), a 42 proc. - do przeciwników (wzrost o 1 pkt proc.). Obojętność wobec rządu zadeklarowało 21 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.); nie ma zdania na ten temat 3 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Badani pytani byli też w sondażu o to, jak oceniają wyniki działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy. Dobrze oceniło je 40 proc. ankietowanych (tyle samo, ile przed miesiącem), źle - 48 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Nie ma zdania na ten temat 12 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.).

W sondażu spytano również o to, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Na tak postawione pytanie ponad połowa badanych - 53 proc. - odpowiedziała przecząco (spadek o 1 pkt proc.). Twierdząco odpowiedziało 38 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.); 10 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (tyle samo, ile przed miesiącem).

Z kolei na pytanie o zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, twierdząco odpowiedziało 37 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.), przecząco - 49 proc. (tyle samo, co przed miesiącem), a 14 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.) nie ma zdania na ten temat).

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-16 marca w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 993 pełnoletnich mieszkańców Polski (w tym: 58,0 proc. metodą CAPI, 24,6 proc. - CATI i 17,4 proc. - CAWI), wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM