Krzysztof Skubiszewski nie żyje

W Warszawie zmarł pierwszy minister spraw zagranicznych III RP prof. Krzysztof Skubiszewski. Wybitny polski polityk i prawnik, szef dyplomacji czterech rządów w latach 1989-1993, miał 83 lata.

- Panie premierze są ode mnie ludzie lepsi, związani z działalnością opozycyjną ostatnich lat i mający wiedzę na temat stosunków międzynarodowych, tacy jak poseł Bronisław Geremek czy senator Janusz Ziółkowski z Poznania - tymi słowami Skubiszewski odpowiedział premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu 4 września 1989 r. na propozycję objęcia teki ministra spraw zagranicznych.

Tadeusz Mazowiecki był jednak w tej sprawie nieustępliwy. Tłumaczył, że Skubiszewski jest dobrym kandydatem na ministra także dlatego, że znał go generał Wojciech Jaruzelski, a PZPR domagała się wówczas swojego szefa dyplomacji. W latach 1981-1984 Skubiszewski był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej, a w latach 1986-1989 członkiem Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa PRL.

Krzysztof Skubiszewski nie żyje

Wytoczył drogę ku Unii Europejskiej i NATO

Krzysztof Skubiszewski szefował polskiej dyplomacji w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Był autorem prężnej polityki na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. To m. in. dzięki jego inicjatywie podpisano układ graniczny z Niemcami w 1990 r., a rok później został podpisany Traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Jako pierwszy szef dyplomacji w wolnej Polsce położył podwaliny pod powstanie Trójkąta Weimarskiego, czyli organizacji trzech państw europejskich: Niemiec, Francji i Polski, co znacznie wzmocniło pozycję Polski w Europie i pomogło jej zbliżyć się do krajów Zachodnich. Jego działalność na początku lat 90- tych była także wstępem do rozpoczęcia polskiej drogi do NATO i Unii Europejskiej. Po odejściu ze stanowiska szefa polskiej dyplomacji został przewodniczącym międzynarodowego trybunału ds. roszczeń Iran - USA oraz sędzią ad hoc Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Jak pisze "Gazeta Wyborcza", ostatnio prowadził kilkanaście wielkich spraw oraz planował spisanie pamiętników.

Wielokrotnie nagradzany

Krzysztof Skubiszewski urodził się 8 października 1926 roku w Poznaniu. Ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego. Odbył studia uzupełniające w Europejskim Centrum Uniwersytetu w Nancy i Harvard University w Cambridge. Wykładał we Francji, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Za potępienie antysemickich czystek i inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 r. przez lata odmawiano mu profesury.

Od 2002 r. był członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W 2005 został uhonorowany polsko-niemiecką nagrodą Pomerania Nostra. 13 listopada 2009 r. w uznaniu wybitnych zasług dla polskiej służby zagranicznej i dorobku naukowego na arenie międzynarodowej otrzymał Odznakę Honorową "Bene Merito".

Krzysztof Skubiszewski został uhonorowany doktoratami honoris causa kilku uniwersytetów, kawalerem najwyższych odznaczeń polskich i międzynarodowych, wśród nich Orderu Orła Białego i Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM