Polemika min. sprawiedliwości z Prokuratorem Generalnym? Kwiatkowski w TOK FM

Andrzej Seremet, nowy Prokurator Generalny, stanowczo wypowiada się na temat przecieków z prokuratury do prasy: - Trzeba je zlikwidować. Przecieki są wykorzystywane w celach jawnie politycznych. Jestem za tym, żeby karać dziennikarzy, jeśli popełnią przestępstwo z art. 241. Minister Kwiatkowski ma dużo łagodniejsze podejście. Czy to początek sporu?

- Następca na urzędzie prokuratora generalnego uważa, że dziennikarzy powinno się prześladować? - Jacek Żakowski pytał swojego gościa, Krzysztofa Kwiatkowskiego, ministra sprawiedliwości. - Ja jestem głęboko przekonany co do profesjonalizmu działania przyszłego Prokuratora Generalnego, ale kompetencje i wszystkie uprawnienia przy pełnieniu funkcji Prokuratora Generalnego nabywa z dniem 31 marca - odpowiadał poranny gość TOK FM.

- Mówiąc o profesjonalizmie jestem głęboko przekonany, że pan Andrzej Seremet będzie działał w oparciu o przepisy prawa przygotowane przez ministerstwo sprawiedliwości. Propozycje zmian przepisów artykułu 241 w taki sposób, o którym mówi Seremet, to że jeżeli przekazanie informacji jest w sposób nieszkodzący postępowaniu karnemu, a jednocześnie realizuje cele informacyjne, nie jest przestępstwem - tłumaczył minister Kwiatkowski. - Nad tą poprawką kończy prace rząd i jeszcze w marcu wpłynie ona do parlamentu - dodał.

- Czyli zanim nowy prokurator generalny obejmie swój urząd, to już będzie w parlamencie? - dopytywał Jacek Żakowski. - Prokurator generalny nie ma inicjatywy ustawodawczej i dlatego jestem spokojny, że wkrótce w oparciu o te przepisy będziemy analizować każdą z tego typu sytuacji - tłumaczył minister sprawiedliwości.

Czy to oznacza, że powstaje system, w którym będzie możliwa i stanie się realna polemika między ministrem sprawiedliwości a Prokuratorem Generalnym? - Jestem przekonany, że nasza propozycja zmiany, właśnie mówiąca o tym, że kto w obronie społecznie uzasadnionego interesu rozpowszechni informacje z postępowania, które nie utrudnią tego postępowania, jest najbardziej prawidłowym rozwiązaniem - przekonywał na antenie TOK FM Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM