Dekalog Dorna: Nie będziesz składał meldunków z wykonania zadania

Kandydujący na prezydenta Ludwik Dorn ogłosił swój "Dekalog", w którym ostro zaatakował kierownictwo PiS i rząd Platformy obywatelskiej. Dziesięciopunktowy program to parafrazy z Biblii i z cytatów polskiego życia politycznego.

"Nie będziesz składał meldunków z wykonania zadania nikomu poza Narodem swoim" - to punkt pierwszy, nawiązujących do słów Lecha Kaczyńskiego do brata wypowiedzianych zaraz po wygraniu wyborów prezydenckich (słynne "Panie prezesie, melduję wykonanie zadania"). - Odrzucam taką koncepcję prezydentury, w której Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest na usługach szefa partii, która udzieliła mu poparcia. (...). Wybrano go i poparto dla realizacji ważnych narodowych celów, dla realizacji określonej wizji Polski, która nie musi być podzielana przez wszystkich Polaków. - napisał Dorn.

Inne punkty dekalogu są również barwne: "Rząd Najjaśniejszej Rzeczpospolitej ma rządzić, a Ty od złego masz go odwodzić", "Nie będziesz narażał życia żołnierza polskiego nadaremno", czy "Nóg pętać nie będziesz wołowi młócącemu" (jak tłumaczy Dorn to perykopa z Księgi Powtórzonego Prawa (25, 4) do której często odwoływał się Prymas Tysiąclecia, gdy upominał się o prawo pracowników do godnej płacy). Dekalog kończy punkt "Narodu swego Jamajką zawstydzać nie będziesz" - to z kolei niezgoda na "nieadekwatne reakcje" polskich polityków. Dorn krytykuje "poczucie historycznej krzywdy jako argument we współczesnych sporach na arenie międzynarodowej" - tu wymienia przywołanie przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego strat demograficznych zadanych Polsce przez Niemcy podczas II wojny światowej jako argumentu w sporze o Traktat z Lizbony. Krytykuje też "zakompleksioną bojaźliwość, która wyraz znajduje w uzależnieniu od opinii zagranicy wykorzystywanych jako argument w polskich konfliktach". Dorn przywołuje tu przykład marszałka Komorowskiego, który "na jakiś krytyczny wobec rządu PiS-u artykulik w jamajskiej prasie" mówił: śmieją się z nas nawet na Jamajce.

Cały "Dekalog Dorna", wraz z obszernym tłumaczeniem można znaleźć TUTAJ>>>

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM