IPN otwarty dla wszystkich. Sejm przegłosował nowelizację

Głosami posłów Platformy Obywatelskiej, PSL i Lewicy Sejm znowelizował dziś, przy protestach Prawa i Sprawiedliwości, ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Nowelizacja pozwala każdemu obywatelowi wejrzeć do własnej teczki. Tworzy też 9-osobową Radę przy IPN, a powoływanie i odwoływanie prezesa nowelizacja scedowała na Sejm.

Za nowelizacją głosowało 273 posłów, przeciw było 149, od głosu wstrzymała się jedna osoba.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawki PiS do projektu zgłoszone w drugim czytaniu. Posłowie przyjęli jedynie trzy poprawki PO. Najważniejsza stanowi, że dzisiejsze Kolegium IPN, które według nowych przepisów zastąpiłaby Rada IPN, nie będzie mogło ogłosić w 2010 r. konkursu na nowego prezesa IPN (kadencja Janusza Kurtyki wygasa w końcu br.).

W myśl znowelizowanej ustawy, każdy obywatel będzie miał prawo dostępu do własnej teczki. Ponadto poprawka przewiduje, że w przypadku, gdy dana osoba nie była oficerem lub agentem służb PRL, będzie też mogła zastrzec informacje dotyczące jej pochodzenia, przekonań religijnych, przynależności wyznaniowej oraz dane o stanie zdrowia, życiu seksualnym i stanie majątkowym.

Zmiany w strukturze IPN przewidują zastąpienie jedenastoosobowego kolegium Radą składającą się z 9. członków, natomiast powołanie i odwołanie prezesa IPN przyjmowałby Sejm zwykłą większością głosów, a nie jak jest teraz - większością 3/5.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM