Wybory 2010. PKW ostrzega: Niektórzy już zaczęli kampanię wyborczą

Państwowa Komisja Wyborcza apeluje o powstrzymanie się od klasycznych elementów kampanii wyborczej zanim zostanie ona formalnie rozpoczęta. PKW dostrzega, że niektóre osoby nieoficjalnie rozpoczęły już kampanię wyborczą.

Komisja przypomina, że kampania wyborcza z formalnego punktu widzenia rozpocznie się z dniem ogłoszenia postanowienia Marszałka Sejmu o wyborach. Tymczasem według najwyższego organu wyborczego w Polsce - środowiska polityczne rozpoczęły działania, mające cechy kampanii wyborczej. PKW zaznacza, że promowane są osoby ze wszystkich stron sceny politycznej. Te działania ze względów formalnych nie mogą być uznane za kampanię wyborczą sensu stricto. Jednak - jak czytamy w komunikacie PKW - mają one charakter czysto agitacyjny, nakierowany na instrumentalne obejście przepisów.

Państwowa Komisja Wyborcza nie dysponuje instrumentami pozwalającymi na wymuszenie zaprzestania takiej nieformalnej kampanii. Dlatego zwraca się jedynie z prośbą, aby w imię zasady równych szans oraz w imię dobrze pojętej kultury politycznej, zarówno osoby zamierzające uczestniczyć w wyborach, jak i podmioty promujące udział tych osób w wyborach powstrzymały się od takich działań przed zarządzeniem wyborów przez marszałka Sejmu.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM