Bielan: Komorowski przetrzymuje projekt od 2008. "Były błędy, nie odpowiadali przez 14 miesięcy"

Komorowski przetrzymuje " w zamrażarce" ważne projekty ustaw - mówił w TOK FM Adam Bielan, eurodeputowany PiS. - Od sierpnia 2008 roku leży nie wydrukowany, bardzo dobry, projekt ustawy przedszkolnej Joanny Kluzik-Rostkowskiej - wymieniał. Kancelaria Sejmu dementuje: Projekt wpłynął ale były w nim błędy. Nie poprawiono ich przez... 14 miesięcy.

- Bronisław Komorowski nawet nie wydrukował projektu Joanny Kluzik-Rostkowskiej. To ważne szczególnie w dużych miastach, gdzie brakuje miejsc w przedszkolach. To pokazuje, jak bardzo zależny od woli partyjnej jest Komorowski na stanowisku marszałka Sejmu - mówił w TOK FM Adam Bielan .

Po tej rozmowie otrzymaliśmy wyjaśnienie z Biura Prasowego Kancelarii Sejmu.

Były błędy

"W rzeczywistości projekt wpłynął do laski marszałkowskiej w dniu 27 sierpnia 2008 r. i niezwłocznie poddano go wspomnianym procedurom parlamentarnym. Sporządzona została opinia Biura Analiz Sejmowych, z której wynika, że ocena projektu w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej (co jest wymogiem art. 34 ust. 9 Regulaminu Sejmu) nie jest możliwa ze względu na błędy legislacyjne" - pisze Krzysztof Luft, szef Biura Prasowego Kancelarii Sejmu.

Jak podkreśla, w projekcie nieprecyzyjnie określono, na czym miałoby polegać uprawnienie do korzystania z zaproponowanych form opiekuńczo-prawnych. Nie można było również precyzyjnie określić, kto ma do nich uprawnienia. Projekt nie zawierał także przepisów dotyczących finansowania ww. form opiekuńczo-edukacyjnych.

Odpowiedź po... 14 miesiącach

Jak informuje Kancelaria, 5 grudnia 2008 r. Marszałek Sejmu poprosił wnioskodawców o ustosunkowanie się do tych wątpliwości. "Odpowiedź nadeszła dopiero po 14 miesiącach - w dniu 8 lutego 2010 r. wnioskodawcy wnieśli autopoprawkę do projektu. Jednak zdaniem BAS (opinia z dnia 23 lutego 2010 r.) projekt w dalszym ciągu zawiera liczne błędy legislacyjne uniemożliwiające całościową ocenę jego zgodności z prawem UE. Stanowisko to przekazane wnioskodawcom w dniu 2 marca 2010 jak dotąd pozostaje bez odpowiedzi" - informuje Kancelaria.

"Wydrukowanie projektu przez Marszałka Sejmu", o którym mówił poseł Bielan, jest natomiast możliwe dopiero wówczas, gdy złożony projekt ustawy spełnia szereg wymogów formalnych. Dopóki wymagania te nie zostaną spełnione, Marszałek Sejmu nie ma prawnej możliwości nadania takim projektom biegu - podkreśla Luft.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM