Dziś proces lustracyjny Jarosława Kaczyńskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie sprawdzi dziś (13 maja, czwartek) zgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego.

Ordynacja wyborcza przewiduje, że kandydaci na urząd prezydenta są lustrowani przez sądy okręgowe właściwe dla miejsc ich zamieszkania. Każdy z kandydatów musiał wypełnić dostarczone mu przez Państwową Komisję Wyborczą oświadczenie lustracyjne, które dotyczy jego związków ze służbami specjalnymi PRL. W przypadku jeśli kandydat skłamie, sąd może skazać go nawet na 10-letni zakaz ubiegania się o urząd prezydencki.

Z danych zgromadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej wynika, że Jarosław Kaczyński był inwigilowany jako opozycjonista od 1979 roku gdy działał między innymi w KSS KOR, Klubie Służby Niepodległości i "Solidarności". Zabroniono mu także wyjazdów zagranicznych. Wyrejestrowany został w sierpniu 1989 roku. Wiadomo również, że po 1990 roku zostało sfałszowane zobowiązanie Jarosława Kaczyńskiego, który rzekomo w 1981 roku zobowiązał się do zaprzestania działalności szkodliwej dla Polski Ludowej.

Instytut Pamięci Narodowej będzie wnioskował do sądu o uznanie oświadczenia lustracyjnego Jarosława Kaczyńskiego za prawdziwe.

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za prawdziwe oświadczenie lustracyjne Bronisława Komorowskiego.

DOSTĘP PREMIUM