Poradnik wyborczy TOK FM

Do wyborów prezydenckich kilka tygodni warto więc przypomnieć informacje, które pozwolą zagłosować wszystkim chętnym. Nawet Takim, którzy na koniec czerwca zaplanowali wakacyjny wyjazd.

Prześlij swoje pytanie>>

 

Wybory prezydenckie cieszą się największą popularnością wśród Polaków. W jednym z ostatnich sondaży aż 81 proc. Polaków zadeklarowało , że 20 czerwca będzie głosować. Przypomnijmy rzecz najważniejszą: prawo wybierania prezydenta "ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Według ustawy o wyborze prezydenta, głosować nie mogą osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem Trybunału Stanu lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Tym wszystkim którzy chcą głosować podpowiadamy, co zrobić żeby oddać głos nawet jeśli w dniu wyborów będziemy daleko od domu.

Meldunek w Szczecinie - głosowanie w Lublinie

- Wiem, że w dniu głosowania będę poza domem - jak mam zagłosować? To najczęstsze przedwyborcze pytanie. Osoby, które zamierzają wyjechać, mogą zabrać ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie można dostać w Urzędzie Miasta (po okazaniu dowodu osobistego), najpóźniej w piątek przed głosowaniem, czyli 18 czerwca. Z takim zaświadczeniem w dniu wyborów idzie się do dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej i głosuje.

Jak przypominał w Komentarzach Radia TOK FM konstytucjonalista i politolog - dr Jacek Zaleśny - jeżeli wiemy, że będziemy przebywać poza miejscem zameldowania w czasie (ewentualnych) obu tur głosowania - możemy od razu pobrać dwa zaświadczenia o prawie do głosowania.

Druga możliwość to dopisanie się do spisu wyborów w miejscu tymczasowego pobytu. Z tej możliwości mogą na przykład skorzystać osoby, które pracują poza rodzinnym miastem w którym są zameldowane. Co ważne z takiej możliwości mogą skorzystać także osoby, które nie są nigdzie zameldowane. Żeby zostać dopisanym do spisu wyborców, trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w którym się przebywa (z dowodem osobistym) najpóźniej 10 czerwca 2010 roku. Przypominamy, że głosować mogą też chorzy - bo zamknięte obwody wyborcze tworzone są w szpitalach.

Zagraniczne wakacje i głosowanie

Data wyborów przypada na czas wakacji. Poza tym wielu wyborców na stałe mieszka i pracuje poza Polską. Ale ani zagraniczne wakacje, ani praca poza krajem nie oznaczają, że nie można głosować w wyborach prezydenckich.

Najważniejsza informacja - nawet jeżeli zapomnimy o pobraniu z właściwego urzędu zaświadczenia o prawie do głosowania - nic straconego. Zgodnie z art. 26 ordynacji wyborczej wystarczy zgłosić chęć głosowania w polskim konsulacie, w kraju w którym będziemy przebywać. Wtedy konsul wpisze nas do spisu wyborców. Przepisy w tym wypadku są liberalne, bo "wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną". Ważne, żeby takie zgłoszenie zawierało: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, miejsce pobytu wyborcy oraz dane dotyczące paszportu.

I właśnie o ważnym paszporcie trzeba pamiętać. Bo mimo zniesienia kontroli granicznej, od momentu wejścia Polski do strefy Schengen, ordynacja wyborcza wymienia paszport jako dokument konieczny do dopisania do spisu wyborców głosujących w konsulacie. - Rada ogólna - jeżeli wiadomo, że będzie się przebywało poza Polską - warto mieć ze sobą ważny paszport. I trzeba pamiętać, że wszystko dzieje się z pewnym wyprzedzeniem. Dlatego zgłoszenie trzeba złożyć najpóźniej trzy dni przed datą głosowania (17 czerwca) - podsumował w Komentarzach Radia TOK FM prawnik dr Piotr Bielarczyk.

Aktualne informacje na temat głosowania można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Od teorii warto przejść do praktyki. Turyści powinni poszukać - na przykład na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych - adresy polskich konsulatów. Według zapowiedzi MSZ ze względu na to, że termin wyborów przypada na wakacje, ma być zwiększona liczba komisji wyborczych za granicą. Listę ogłosi szef MSZ w specjalnym rozporządzeniu.

DOSTĘP PREMIUM