Marek Jurek zlustrowany. Może startować w wyborach

Marek Jurek może kandydować w wyborach prezydenckich. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że złożone przez niego oświadczenie lustracyjne jest zgodne z prawdą.

O takie orzeczenie wnosił też prokurator z Instytutu Pamięci Narodowej. Według Instytutu, Marek Jurek znajduje się na liście osób inwigilowanych przez organy bezpieczeństwa PRL, jednak nigdy z nimi nie współpracował.

Ordynacja wyborcza przewiduje, że kandydaci na urząd prezydenta są lustrowani przez sądy okręgowe właściwe dla miejsc ich zamieszkania. Każdy z kandydatów musiał wypełnić dostarczone mu przez Państwową Komisję Wyborczą oświadczenie lustracyjne, które dotyczy jego związków ze służbami specjalnymi PRL. Jeśli kandydat skłamie, sąd może skazać go nawet na 10-letni zakaz ubiegania się o urząd prezydencki.

Dziś jeszcze odbędzie się proces lustracyjny Andrzeja Olechowskiego.

DOSTĘP PREMIUM