Komorowski: Nie będzie przesunięcia terminu wyborów ze względu na powódź

Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski nie bierze pod uwagę przesunięcia terminu wyborów w związku z powodzią. Zgodnie z konstytucją, wybory nie mogą się odbyć się, gdy w kraju panuje stan wyjątkowy.

Przebywający w Częstochowie marszałek Sejmu wyraził nadzieję, że powódź niebawem się skończy. Dodał, że jeśli trzeba będzie wprowadzić stan wyjątkowy, to będzie on obowiązywał tylko na części terytorium Polski. Komorowski zauważył, że zniszczenia, wywołane przez powódź, są często efektem nierozsądnych decyzji, dotyczących zabudowy na terenach zalewowych. Podkreślił, że samorządy powinny prowadzić pod tym względem racjonalną politykę. Marszałek Sejmu dodał, że media, szczególnie publiczne, powinny uczyć społeczeństwo, jak postępować w sytuacjach zagrożenia.

5 ofiar powodzi

Powódź pochłonęła do tej pory 5 ofiar śmiertelnych. Ewakuowano prawie 2 tysiące ludzi. Najgorsza sytuacja jest w województwie małopolskim, śląskim i podkarpackim. Trudna sytuacja panuje także w województwie świętokrzyskim. Woda niszczy zabudowania, drogi i mosty. Lokalnie występują trudności komunikacyjne. Intensywne opady deszczu powodują podtopienia gospodarstw domowych, piwnic, garaży oraz dróg lokalnych. Na zalanych terenach nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, a ujęcia wody pitnej są bezpieczne.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM